JuniorAchievementBulgaria
header_pic

За шоколада от първо лице

2014-09-18

В ранния следобед на 8 април 2014 г,. в един от новите корпуси на Техническия Университет в София, над 80 студенти очакваха с интерес първата лекция на Иван Миланов – Мениджър шоколадови изделия в Нестле България. Той е участник в Менторската програма, която Джуниър Ачийвмънт България и Нестле България стартираха за първи път тази година. Тя цели да се скъси разстоянието между университетската аула и реалната бизнес среда, като се осигурят повече бизнес практици, които да споделят своя опит с младите хора.

Темата, по която говори бизнес консултанта, бе пътят на шоколадовите изделия на Нестле – от плантациите за шоколад в Африка, до производството им в заводите в Европа. Също така беше засегната и социално-отговорната политика на компанията, която цели да намали вредните ефекти от масовото производство на шоколад и да насърчи местното население да развива собствен бизнес, като им предоставя млади какаови дръвчета.

В края на занятието имаше отворена дискусия, в която младите мениджъри взеха активно участие и затрупаха г-н Миланов с въпроси – от това, кои са най-продаваните продукти на компанията в световен мащаб, до това, какви възможности за работа има на местно ниво.

„Важно е младите хора да имат достъп до реалния бизнес. Това повишава тяхната мотивация в учебния процес, защото имат възможност да се сблъскат с казуси от истинската практика, а не да ги четат само на хартия.“, сподели гл. ас. Росица Накова – домакин на срещата в Техническия Университет.


Информация за партньорството между Джуниър Ачийвмънт България и Нестле България:
Приятелството между двете организации стартира преди седем години, когато програмата „Учебна компания за студенти“ пилотно стартира в България. Пак тогава, през 2007 г., тогавашният изпълнителен директор на Нестле България, вижда голям потенциал в идеята за практическо образование и инвестира в развитието на тази програма.

Стартирала пилотно с 5 университета, днес програма „Учебна компания за студенти“ достига до над 21 висши учебни заведения, като ежегодно компанията е домакин на Годишните обучения за студенти, които се провеждат през месец октомври/ноември.

Освен с финансовата си подкрепа, Нестле България ангажира и свои служители, които са консултанти на различни екипи студенти, при разработките им на иновативни идеи по време на годишните обучения. Също така, Нестле България са били сред спонсорите на едни от най-големите инициативи на Джуниър Ачийвмънт България – „Мениджър за един ден“, „Smart Start и Национален младежки форум „Изгряващи звезди”, a част от мениджърския екип се е включвал като жури при определяне на най-добрия екип от студенти.

Коментари

2016-11-17

2017-08-08

2017-08-08

2017-08-23

2017-09-21

2017-10-06

2017-12-08

2018-10-10

2018-10-23

2019-06-21

2019-07-04

2019-07-30

2019-08-25

2019-09-03