JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Занимания по интереси на Джуниър Ачийвмънт България в платформата class.mon.bg

2019-01-11

Занимания по интереси на Джуниър Ачийвмънт България в платформата class.mon.bg

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

на Джуниър Ачийвмънт България

в рамките на кампания за национално финансиране на

Министерството на образованието и науката за 2018 – 2019 г.

 

Във връзка с политиката на Министерството на образованието на Република България за приобщаващо образование и началото на кампанията за национално финансиране на заниманията по интереси за 2018-2019 г., бихме искали да ви информираме, че Джуниър Ачийвмънт България, като водеща неправителствена организация в областта на обучението и образованието по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа вече регистрира извънкласните дейности, които предлага на платформата https://class.mon.bg/ .

В контекста на всички запитвания, които получихме до момента, бихме искали да уточним, че в платформата https://class.mon.bg/ предлаганите извънкласни дейности, постветени на проблематиката „Предприемачество“, попадат в тематична област „Технологии“, където в падащо меню има включена тематична подобласт „Предприемачество“.

Единствено представителят на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището, има правата да търси и вижда в системата всички регистрирани за предлагане извънкласни дейности. Напомняме, че педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси в срок до 28.01.2019 г.

Предлагаме на вашето внимание систематизация на заниманията по интереси, които Джуниър Ачийвмънт България е предлага в платформата. За ваше улеснение, те са разпределени по етапи на училищнoто образование, възраст на учениците, тематична област и подобласт, под които са регистрирани. В таблицата по-долу можете да откриете и линк с описанието на всяка от програмите.

Всички преподаватели, които не са обучени да преподават по програми на Джуниър Ачийвмънт България, но имат желание да включат нашите занимания по интереси в своята работа, могат да получат повече информация за квалификационните ни обучения на следния линк: http://www.jabulgaria.org/category/trainings/programa_kvalifikaciia

 

Етап на училищното образование:

Предложение за извънкласна дейност:

Възраст:

Тематична област и подобласт:

начален

Програма „Ние“ (описание)

1 клас

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Предприемачество

Програма „Нашето семейство“ (описание)

1 до 2 клас

Програма „Нашият град“ (описание)

3 до 4 клас

Програма „Това е моят бизнес“ (описание)

3 до 4 клас

прогимназиален

Програма „Икономика на успеха“ (описание)

5 до 7 клас

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Предприемачество

Програма „Европа и аз“ (описание)

5 до 7 клас

Програма „Това е моят бизнес“ (описание)

5 до 7 клас

гимназиален

Програма „Учебна компания“ (описание)

9 до 12 клас

Програма „Лични финанси“ (описание)

8 до 9 клас

Програма „Бизнес етика“ (описание)

10 до 12 клас

Програма „Умения за успех“ (описание)

10 до 12 клас

Програма „Практични финанси“ (описание)

9 до 10 клас

Програма „Зелено предприемачество“ (описание)

8 до 12 клас

Програма „Зелено предприемачество“ (описание)

8 до 12 клас

Тематична област : Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт: Екология