JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Заседние на Консултативния съвет по предприемачество и финансова грамотност

2022-09-29

Заседние на Консултативния съвет по предприемачество и финансова грамотност

 

Предстои заседние на Консултативния съвет по предприемачество и финансова грамотност в българските училища. То ще се проведе на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 13:00 ч. в офиса на Джуниър Ачийвмънт България в София, София, бул. „Княз Дондуков“ № 54 Б (вход от бул. „Васил Левски“). Ще бъде осигурена и възможност за онлайн участие.

На заседанието ще бъдат обсъдени актуални възможности за включване на училищата в програмите и състезанията на Джуниър Ачийвмънт България, както и мястото на предприемачеството и иновациите в Европейския младежки манифест, който ще бъде разгледан от Европейския парламент през м. декември.

Основни теми, които ще бъдат обсъдени по време на заседанието:

  • Европейски манифест за младежта и иновациите – 20 цели до 2030 година.
  • Новите направления в програма „Учебна компания“ за учебната 2022-2023 година.
  • Първата матура по предприемачество – анализ на резултатите и мерки за подобряване на постиженията.
  • Промени в учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, с цел избягване на повторения и осъвременяване на съдържанието
  • Популяризиране на инициативите за насърчаване на развитието на предприемаческите умения, финансовата грамотност и връзката им със STEM.

При подготовката на дейностите за тази учебна година, свързани с развиване на предприемаческа култура и финансова грамотност на учениците, фокусираме внимание на основните програми на Джуниър Ачийвмънт България за гимназиален етап:

Програма „Учебна компания“

Портал на учебните компании

Направления за учебната 2022-2023 година са:

  • Зелено предприемачество и кръгова икономика
  • Високотехнологични решения за градове и общности
  • STEАM предприемачество

Програма „Практични финанси“

Програма „Зелено предприемачество“