JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Видео

Снимки

Зелени бизнес идеи от Родопите

2014-10-08

Зелени бизнес идеи от Родопите

Вчера, 7 октомври, Джуниър Ачийвмънт България проведе Иновационен лагер и презентации пред жури на ученици от България и Норвегия в Норвежката къща в с. Момчиловци, в Родопите. Предизвикателството пред участниците в еко лагера беше да разработят екологична бизнес идея, която да вдъхнови обикновените хора по света в техните общности, да предприемат конкретно действие, което да намали натиска върху околната среда на планетата. Участниците трябваше да подготвят презентация, за да представят идеята си пред жури, като за целта имаха възможност да ползват помощта и съветите на бизнес консултанти на Джуниър Ачийвмънт България, които притежават опит в зеления бизнес и предприемачеството.

Като жури бяха привлечени:

Илияна Лазарова - професионалист с интереси в областта на възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие и мениджър проекти и комуникации в иновативната платформа GreenHero.com

Апостол Дянков – екологичен консултант и експерт по устойчиво развитие

Аглика Йорданова - еколог и млад поддръжник на идеята за устойчиво развитие, мениджър проекти и автор на статии в GreenHero.com.

 

Журито оценяваше представянето на участниците по няколко критерии, като най-голямо внимание се отделяше на това, дали идеята е възможно да се реализира и дали са реалистични финансовите планове и каналите за дистрибуция и маркетинг. Други критерии бяха обвързаността с темата, степента на иновация, мащаба на проекта, представянето и структурирането на бизнес идеята, презентационните умения на участниците и адекватните отговори на въпросите на журито.

По време на състезанието учениците бяха разделени в смесени отбори с по трима участници от България и двама от Норвегия. Участниците трябваше бързо да се сработят помежду си и за кратко време да открият решение на поставения казус.

На първо място с 266 т. от 300 възможни се класира отборът Bee Keeper, който предложи концепция за онлайн платформа, ориентирана към мотивиране на обикновените хора да подкрепят усилията за ограничаване на загиването на пчелите в световен мащаб. Екипът ще разработи платформа, чрез която хора по целия свят ще могат да „осиновяват“ пчели и кошери, като дарявайки в рамките на една година, ще получават специален сертификат. Този сертификат ще им дава възможност да пазаруват пчелни продукти с отстъпка от каталога на платформата. Иновативният стартъп от друга страна ще прави връзка и с производителите на пчелни продукти, които ще бъдат показани чрез платформата, а хората ще избират кой от тях искат да подкрепят. Уебсайтът ще дава и информация за проблема с пчелите. Така екипът се надява да постигне два основни ефекта – от една страна да допринесе за увеличаването на популацията на пчелите по света, а от друга страна да подпомогне производителите на пчелни продукти.

На второ място с 248 т. се класира екипът Eco Corner, които предложиха иновативна концепция за еко ресторант, изграден и обзаведен от естествени и рециклирани материали, произвеждащ сам своята електроенергия чрез соларни панели и пречистващ водата със специална система. В ресторанта се сервират ястия, приготвени единствено от натурални продукти, с които заведението ще се снабдява от производители от местната общност. Младите предприемачи ще организират и месечни образователни курсове в ресторанта, които клиентите ще могат да посещават, за да разберат как могат да прилагат принципите на устойчивото развитие в собственото си ежедневие. Първият ресторант ще бъде създаден в София, а потенциалът за бъдещо развитие, чрез верига ресторанти в страната и чужбина, е голям. Ще бъдат предлагани и доставки по домовете с велокуриери. Предприемачите разчитат да натрупат първоначално финансиране чрез платформи за краудфъндинг (общесвено финансиране) като Kickstarter и GreenHero.

На трето място с 244 т. се класира екипът Eco Gym. Тяхната идея е да мотивират хората, които редовно ходят на фитнес, да направят нещо полезно за околната среда, без да трябва да променят по някакъв начин своята регулярна тренировка. Екипът ще създаде фитнес, в който ще бъдат поставени фитнес уреди (такива вече има съществуващи на пазара), които дават възможност енергията от механичното движение при тренировката да бъде съхранявана и превърната в електричество. Пред фитнеса ще бъде поставено голямо табло, което ще показва количеството произведено електричество от клиентите през месеца и също ще калкулира колко емисии CO2 са спестени чрез тяхната ангажираност. Най-активните хора, които правят упражнения на тези уреди, ще получават специални отстъпки.

Партньорите в проекта Джуниър Ачийвмънт България и Ungt Entreprenorskap Sogn ог Fjordane ще подпомагат най-добрите три отбора, така че те могат да продължат да развиват своите идеи в следващите месеци, с достъп до наставници и информация за възможности за последващо финансиране.

Състезанието беше заключителен елемент от продължилия една седмица Еко лагер за 40 ученици от Норвегия и България. Специални гости на откриването на Еко лагера на 2.10.2014 в Норвежката къща в Момчиловци бяха заместник-посланикът на Кралство Норвегия Тале Кандал, секретарят на Община Смолян Момчил Николов и кметът на Момчиловци Мария Никова. Всички участници на възраст 15-19 г. се включиха в множество практически дейности, насочени към подобряване на техните умения за създаване на природосъобразни бизнеси. Посетиха екологични предприятия в района на село Момчиловци, участваха в отборни игри и тийм билдинг приключение „Tърсене на съкровище“.  Финалното предизвикателство беше иновационният лагер.

Еко лагерът е част от проекта „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“, който продължава до края на м. април 2015 и се реализира от Джуниър Ачийвмънт България, в партньорство с норвежката Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane. Финансирането е по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Партньорите по проекта също  ще изготвят доклад с препоръки, насочен към образователните институции в България, в който ще обосноват нуждата практически ориентираното образование по предприемачество и устойчиво развитие да намери своето място в учебните програми.

Етикети

зелено, предприемачество