JuniorAchievementBulgaria

Партньорска програма на JA Bulgaria

2020-09-01

Партньорска програма на JA Bulgaria

 

 

Уважаеми училищни ръководства, Уважаеми учители, Уважаеми съмишленици, 

 

Поздравяваме ви с успешното и отговорно поведение и професионализъм по време на безпрецедентната обстановка, породена от пандемията COVID-19. Радваме се, че заедно развиваме прогресивно, новаторско и практично-ориентирано образование и ви благодарим за доверието и партньорската работа. От началото на новата учебна 2020-2021 г. Джуниър Ачийвмънт ви предлага да се включите в специалната ни Партньорска програма за училища - част от нашата мрежа, която нарекохме „Иновативни и предприемчиви училища“. Със създаването на програмата целим да задълбочим сътрудничеството си с вас и да ви предоставим още по-качествени услуги, инвестирайки повече време в това да ви бъдем полезни. 

Нашият ангажимент към вас ще бъде да ви предлагаме все по-практично и иновативно образователно съдържание по предприемачество, финансова грамотност и уменията за успех на 21. век, които довеждат най-новите тенденции в света на икономиката, работата и предприемачеството до вас и вашите ученици и гарантират израстването им като инициативни, отговорни и правещи хора.

Ние поемаме отговорността да направим смесеното обучение (blended learning) по предприемачество, финасова грамотност и умения за работа реалност за вас и вашите ученици. За да постигнем това, развиваме платформата на JA Worldwide - Learning Management System (LMS), в която ще можете да намирате всички наши учебни програми и учебни материали за задължителните модули по профилиращия предмет „Предприемачество“ за втори гимназиален етап, както и да станете част от екосистема от 12 млн. учащи и студенти на нашата световна организация. Ставайки част от нашата Партньорска програма, вие ще имате уникалната възможност съвместно с нас да станете съ-творители на този нов начин на учене, който съчетава най-доброто от преподавателските техники „лице в лице“ с мощните възможности на онлайн обучението. 

Дигитализацията в образованието е неизбежна тенденция, която бе ускорена и от коронавирус пандемията. Тя е приоритет и на европейската образователна политика, като в следващите години ще бъдат инвестирани огромни средства в тази посока, а предприемачеството е хоризонтален приоритет и компетентност, която става все по-централна в общоевропейски контекст. Това се оценява и от българското Министерство на образованието и науката, на което ние сме дългогодишен стратегически партньор. Нашата Партньорска програма „Иновативни и предприемчиви училища“ изцяло се вписва в акцента върху STEM обучението и развитието на дигиталната компетентност на българските ученици. Онези от вас, които работят по проекти за STEM училище, несъмнено ще открият и оценят ползите от инструментите за смесено обучение, които предлагаме.