JuniorAchievementBulgaria

Документи

Снимки

JA България и НАПОО сключиха споразумение за сътрудничество до 2020

2015-02-20

JA България и НАПОО сключиха споразумение за сътрудничество до 2020

 

На 13 февруари 2015 г. Джуниър Ачийвмънт България и Националната агенция за професионално образование (НАПОО) и обучение сключиха официално шестгодишно споразумение за сътрудничество до 2020 г. Целта му е да задълбочи сътрудничеството между двете институции в следните направления:

 

  • подобряване на ефективността на обучението по предприемачество
  • популяризиране на ползите от формирането на предприемачески умения като възможност за кариерно развитие
  • популяризиране на дейността на изградени мрежи за предприемаческо обучение, насочени към различни групи – младежи, възрастни, безработни, мигранти и др.

 

Като част от договореностите по споразумението Джуниър Ачийвмънт България и НАПОО ще организират съвместни семинари, дискусии и други информационни събития за насърчаване на предприемаческия дух сред младежи и възрастни, ще разработват примерни модули за обучение по предприемачество за обучаваните и обучаващите, ще идентифицират и адаптират добри практики за подобряване на предприемаческите умения сред възрастните граждани, ще си сътрудничат при дефиниране на резултатите от учене, свързани с предприемачеството за професиите от ниво 2 до ниво 5 по Националната квалификационна рамка и др. Първата конкретна инициатива, по която двете страни ще си сътрудничат, е предстоящата инициатива „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт България, за която НАПОО ще ангажира лицензираните центрове за професионално обучение за участие.