JuniorAchievementBulgaria

Кариери

2017-04-05

Кариери

Кариери са един от ключовите медийни партньори на JA.  Специално им благодарим за помощта в отразяването на форума за кариерно ориентиране "Професиите на бъдещето" и инициативата "Мениджър за един ден"!