JuniorAchievementBulgaria

Министерство на икономиката и енергетиката

2015-08-25

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерството на икономиката и енергетиката е инициатор на проекта STARTS, който има за цел да въведе практиката на учебно-тренировъчните фирми в училища по изкуствата (2013-2014 г.). Министерството избра Джуниър Ачийвмънт България за изпълнение на проекта. Изказваме сърдечна благодарност за прекрасната партньорство!