JuniorAchievementBulgaria

Novartis

2018-03-20

Novartis

 

JA България и Novartis Bulgaria си сътрудничат за развитие и утвърждаване на български HUB (Център) за развитие на предприемачески компетентности и образование, част от European Entrepreneurship Education Hub (EE-Hub. Сред първите компании, които осигуряват подкрепа за функциониране на инициативата в България, заедно със Citi, е Novartis:„Благодарение на партньорството между Novartis и JA Bulgaria, здравеопазването се превръща във важно направление в работа на European Entrepreneurship Education Hub (EE-Hub). Стратегическата линия, която следваме в Novartis e от образование и предприемачество към иновативни пилотни проекти, които да се превърнат в политики за постигане на напредък в здравеопазването в полза на обществото. Това е и причината ние да подкрепим този европейски проект, за да може България да бъде предпочитано място за инвестиции в един толкова чувствителен сектор като здравеопазването“, сподели  д-р Христо  Трунчев, президент на Новартис България по време на форума „Инвестираме в хората, преобразяващи Европа“, с който JA България отбеляза 20-та си годишнина в края на 2017г.

 

Целта на HUB-a е разработването и прилагането на национални политики, в контекста на препоръките на Европейския съюз, включително и разработването на дългосрочна национална стратегия за развитие на предприемаческите компетентности и образование, като ключов фактор за успешното икономическо развитие на страната и просперитета на българското общество.