JuniorAchievementBulgaria

Your Ideas Matter

2015-11-19

Your Ideas Matter

Your Ideas Matter  sa екип от професионалисти с дългогодишен опит в сектор "Образование" и по-специално международни и национални образователни програми и проекти. Нашите познания са както от страната на финансиращите институции, така и като координатори и външни оценители на проекти.