JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Икономика на успеха

2018-02-20

Икономика на успеха

 

Програмата предоставя практическа информация относно личните финанси и важността от идентифициране на образователните и кариерни цели въз основа на уменията, интересите и ценностите на учениците. Разглеждат се основни понятия в следните области – избор и самопознание; образователни и кариерни възможности; бюджетиране; използване на кредити; кредитен рейтинг; финансов риск.

ФОКУС

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

  • Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в прогимназиален етап.
  • Да насърчи учениците да изследват своите умения, интереси и ценности, за да вземат информирани решения, свързани с образованието, кариерата и живота си.
  • Да развие познанията на учениците за личните финанси и управлението им.
  • Да изгради умения за екипна работа и поемане на отговорност при нея.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: 7 клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 36

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

● В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове

● В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)

● В извънкласна подготовка – в проект „Твоят час“ и др. проекти

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Програмата включва 6 теми:

1. Огледалце, огледалце

Учениците правят избор, за да разберат понятието себепознаване – своите възможности, интереси и ценности, както и света на труда, като разглеждат различни възможности за избор, свързани с образованието, кариерата и други житейски ситуации.

2. Изберете своя успех

Учениците играят „Изберете своя успех“, където се демонстрира връзката между личните финанси, образованието и възможностите за кариера.

3. Поддържайте баланса

Учениците получават карти с професии и съответното им различно заплащане. На база месечната заплата учениците оценяват алтернативния разход на своите решения, за да формират бюджета си.

4. Умният купувач

Учениците разглеждат начините, по които потребителите плащат за стоките и услугите и обсъждат предимствата и недостатъците на плащането в брой и с кредит. Те играят игра, която затвърждава тяхното разбиране за цената на кредита.

5. Следете рейтинга

Учениците се запознават как се определя кредитният рейтинг и научават положителните и отрицателните последици от него.

6. Какъв е рискът?

Учениците разглеждат рискови ситуации в живота и как застраховката помага да се намалят финансовите последици от загуба или нараняване.

 

Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с учебната програма по технологии и предприемачество за 7 клас в темата „Икономика“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

Понятията и очаквани резултати от обучението са представени подробно в учебната програма.

Учебните материали се предлагат в комплекти за 15 или за 30 ученици и съдържат ръководство за учителя и консултанта с подробни примерни планове за дейности по темите, информативни работни тетрадки, плакати и други материали за изпълнение на дейностите.