JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Нашата общност

2018-02-16

Нашата общност

 

Програмата представя разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и как хората допринасят за нейното развитие. Разглеждат се основни понятия от областта на финансовата грамотност и готовността за работа, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин. Учениците се запознават с данъците, вземането на решения и паричния поток в общността и научават каква е ролята на държавата.

 

ФОКУС

 

Целите на програмата са:

  • Да допълни учебната програма по технологии и предприемачество в начален етап.
  • Да помогне на учениците да открият многообразието от професии и работни места.
  • Да разшири познанията на учениците за видовете бизнес в общността.
  • Да разшири разбирането на учениците как държавата подкрепя услугите за повишаване на благосъстоянието на своите граждани;
  • Да развие и разшири разбирането на учениците как гражданите трябва да поемат отговорност за благосъстоянието на своята общност.
  • Да покаже на учениците значението на образова­нието за бъдещото им професионално развитие.

 

Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с учебната програма по технологии и предприемачество за 4. клас в темата „Професии и предприемачество“ и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

Препоръчителен клас: 4. клас

Брой часове: 32

Възможни форми на преподаване:

  • В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
  • В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
  • Като извънкласна дейност – например по проект „Твоят час“ и др. проекти

 

Съдържание: Програмата включва 5 теми.

1. Как действа една общност

Учениците се запознават с най-често срещаните професии в една общност.

2. Сладки “О” Понички

Учениците симулират производството на понички за фирма „Сладки „О“ Понички“.

3. Ролята на държавата

Учениците научават каква е икономическата роля на държавата в една общност, като идентифицират услугите, които тя предоставя на гражданите, както и необходимостта от данъци от всички.

4. Един нов бизнес

Учениците вземат решение чрез гласуване, което засяга цялата общност.

5. Движението на парите

Учениците се запознават с кръговия поток на парите в икономиката.

 

Понятията и очаквани резултатите от обучението са представени подробно в учебната програма.

Учебните материали се предлагат в комплекти за 15 или за 30 ученици и съдържат ръководство за учителя и консултанта с подробни примерни планове на темите, книжки за оцветяване с работни листове за ученика, плакати и други материали за изпълнение на дейностите.