JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Ние

2018-02-16

Ние

 

Програмата разглежда индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители. Чрез кратки разкази и разнообразни практически дейности учениците се запознават с основни понятия от областта на финансовата грамотност, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин.

 

ФОКУС

 

 

ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА СА:

Да допълни учебната програма по технологии и предприемачество в начален етап.

  • Да разшири познанията на учениците за личната икономика.
  • Да помогне на учениците да разберат как хората вземат решения.
  • Да запознае учениците с парите с акцент върху печеленето и спестяването.
  • Да покаже на учениците значението на образованието за тяхното бъдеще.

Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с учебната програма по технологии и предприемачество за 1. клас в темата „Професии и предприемачество“ и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: подготвителна група или 1. клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 32

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

  • В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
  • В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
  • Като извънкласна дейност – например по проект „Твоят час“ и др. проекти

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Програмата включва 5 теми.

1. Румен отива на село

Героят на разказа отива на гости в семейна ферма на село. Чрез групова дискусия учениците разбират, че пред хората винаги има различни възможности и те трябва да избират между тях.

2. Ани и панаира

Учениците се запознават с героинята на разказа и нейните планове да спечели пари, като изработи и продаде предмети на панаира.

3. Явор и зеленчуковата градина      

Учениците научават как героите от разказа заедно засаждат своя градина в квартала.

4. Неда купува подарък         

Учениците се запознават с историята на едно момиче, което трябва да събере пари за подарък за своята приятелка и разбират колко е важно хората да спестяват пари, когато искат да си купят нещо.

5. Дани и новата площадка за игра   

Учениците научават как героите от разказа заедно спестяват пари и купуват нови съоръжения за площадката в своето училище.

 

Понятията и очаквани резултатите от обучението са представени подробно в учебната програма.

Учебните материали се предлагат в комплекти за 15 или за 30 ученици и съдържат ръководство за учителя и консултанта с подробни примерни планове на темите, книжки за оцветяване с работни листове за ученика, плакати и други материали за изпълнение на дейностите.