JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Обучение за учители на тема "Инициативност и предприемчивост"

2023-08-23

Обучение за учители на тема

 

 

На 4-ти и 5-ти септември Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) организира обучение Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап на училищното образование. 

В прогимназиален етап учениците се запознават с основни понятия от бизнеса и икономиката, изследват възможности за професионална реализация и развиват умения за управление на личните финанси. Съдържанието и целите на програмите за прогимназиален етап кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за прогимназиален етап в темата „Икономика“, и дават възможност за тяхното разширено и  по-задълбочено изучаване.

Програмите за прогимназиален етап са „Европа и аз“, „Това е моят бизнес“, „Икономика на успеха“.

Разглежданите понятия са поднесени по подходящ за възрастовата група начин и се усвояват на практическа основа чрез дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др. Знанията и уменията, които изграждат учениците, представляват първата крачка от превръщането им в добре информирани, финансово грамотни и пълноценни граждани на нашето общество.

Към анотацията за всяка програма са посочени препоръчителният от Джуниър Ачийвмънт България клас, както и нейният фокус – ниска, средна или висока степен, в която са застъпени предприемачеството, финансовата грамотност или уменията за работа. Изборът на програма за конкретна група ученици зависи изцяло от преценката на учителя.

 

Възможни форми на преподаване:

● В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове

● В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)

● В извънкласна подготовка – в проект „Твоят час“ и др. Проекти

 

Кога: 04.09-05.09.2023

Къде: офис на Джуниър Ачийвмънт България (адрес: бул. Княз Ал. Дондуков 54Б).

За кого е обучението: Всички учители в прогимназиален етап без значение от вида на училището, в което преподават.

Цена: 120 лв.

 

Регистрация: в срок до 1-ви септември можете да заявите своето желание за участие тук: https://form.jotform.com/232332751436351

На обучаемите се присъжда 1 квалификационен кредит за преминато обучение.

 

Повече информация за програмите на прогимназиален етап: https://www.jabulgaria.org/category/programs/programs_progimnazia