JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми за прогимназиален етап

2018-02-21

Програми за прогимназиален етап

 

В прогимназиален етап учениците се запознават с основни понятия от бизнеса и икономиката, изследват възможности за професионална реализация и развиват умения за управление на личните финанси.

Съдържанието и целите на програмите за прогимназиален етап кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за прогимназиален етап в темата „Икономика“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

Възможните форми за включване на програмите в учебния процес са в избираемите или факултативните часове в раздел Б и В съгласно Наредба №4 за учебния план (или свободноизбираема подготовка); извънкласна дейност, клубни форми и работа по проекти и др.

Програмите за прогимназиален етап са „Европа и аз“, „Това е моят бизнес“, „Икономика на успеха“. Най-новата програма с акцент върху финансовата грамотност – „Много повече от пари“, може да се преподава в прогимназиален и в начален етап.

Към програма „Това е моят бизнес“ има и електронен модул, разработен по проект, финансиран от програма „Еразъм+“, с допълнителни интерактивни дейности и видео клипове с млади български предприемачи.

Разглежданите понятия са поднесени по подходящ за възрастовата група начин и се усвояват на практическа основа чрез дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др. Знанията и уменията, които изграждат учениците, представляват първата крачка от превръщането им в добре информирани, финансово грамотни и пълноценни граждани на нашето общество.

Към анотацията за всяка програма са посочени препоръчителният от JA България клас, както и нейният фокус – ниска, средна или висока степен, в която са застъпени предприемачеството, финансовата грамотност или уменията за работа. Изборът на програма за конкретна група ученици зависи изцяло от преценката на учителя.

Информация за цените на комплектите за всяка програма можете да намерите в нашия МАГАЗИН.

Информация за примерни разпределения можете да намерите на сайта ни в секция РЕСУРСИ/ДОКУМЕНТИ.