JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Учебна компания

2022-10-10

Учебна компания

 

Програма „Учебна компания” е базирана на най-старата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество”. В рамките на програма „Учебна компания“ ученици на възраст 15-19 г. се научават как да материализират своята идея за бизнес в реално предприятие (ООД), което управляват в рамките на една учебна година. По време на обучението младежите стават съдружници в собствената си компания като инвестират минимален капитал, избиратобщо събрание и управител на дружеството, който ги управлява. През учебната година те реализират избрания от тях продукт/услуга и трябва да го предложат на крайния клиент, като осъществят реални продажби. В края на учебната година участниците ликвидират учебната компания, разпределят дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла. В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето, като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса, както и от изучаваната от тях академична област. Участниците в програмата имат възможност да демонстрират наученото като участват в регионални състезания във формат на търговски изложения, където учебните компании се представят на щанд и биват оценени от жури. Най-добрите продължават на национален финал, а победителят има възможност да участва в европейско състезание с най-добрите учебни компании от мрежата на Джуниър Ачийвмънт Европа.

Обучението по програма „Учебна компания“ се провежда в т. нар смесен тип обучение (Blended Learning), което позволява гъвкавост при провеждането на часовете и лесно преминаване в онлайн формат на обучение при необходимост. Учениците от програмата имат възможност да участват в различни семинари и обучения – иновационни, креативни, финансови лагери, по време, на които да бъдат напътствани от бизнес ментори от партньорската мрежа на Джуниър Ачийвмънт България.

Джуниър Ачийвмънт България предоставя още една възможност за участниците в „Учебна компания“ – придобиване на сертификатът за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass – ESP) удостоверяващ практическия предприемачески опит на ученици на възраст 15-19 години и техните знания, умения и компетентности, необходими за успешна реализация на пазара на труда.

Учебните компании могат да се включат в някои от   международни проекти на Джуниър Ачийвмънт България за развиване на предприемаческите умения в определени сектори -  като тези с Европейския институт по иновации и технологии.

Брой часове на седмица: 2-4

За възраст: 14-18

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Тема 1. Въведение в програмата

1.1 Добре дошли в семейството на Джуниър Ачийвмънт

1.2 Програма „Учебна компания“

1.3 Предприемачите в икономиката и обществото

 

Тема 2. Организиране на учебната компания

2.1 Форма на организация и начален капитал

2.2 Органи на управление и организационна структура

2.3 Формиране на екип

2.4 Генериране на идея

2.5 Оценка на идеите

2.6 Избор на предмет на дейност, продукт и наименование

2.7 Бизнес план – въведение

2.8 Учредяване на учебната компания и регистрация

 

Тема 3. Лидери и персонал на учебната компания

3.1 Роли и отговорности на лидерите

3.2 Наемане на служители

3.3 Обучение на лидерите

 

Тема 4. Съставяне на бизнес план

4.1 Структура на бизнес плана

4.2 Описание на учебната компания и продукта

4.3 Анализ на пазара – маркетингово проучване и среда

4.4 Анализ на пазара – клиенти и конкуренция

4.5 Маркетингов план

4.6 Оперативен план

4.7 План за управление

4.8 Финансов план

 

Tема 5. Управление, производство, продажби

5.1 Управление на учебната компания

5.2 Управление на маркетинговата дейност

5.3 Управление на човешките ресурси

5.4 Управление на производството

5.5 Управление на продажбите

5.6 Счетоводство на учебната компания

 

Тема 6. Годишен отчет

6.1 Отчети на учебната компания

6.2 Годишен финансов отчет

Тема 7: Ликвидация

7.1 Същност на ликвидацията и етапи на процеса

7.2 Ликвидационно общо събрание

 

Тема 8. Обобщение

8.1 Поглед напред

8.2 Документация и отчети на учебната компания

 

Актуална информация за текущата учебна година може да видите в уеб портала на програмата.