JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Умения за успех

2014-09-16

Умения за успех

 

Програмата е насочена към кариерния избор и подготовката за професионален живот. Учениците се научават да разработват автобиография и мотивационно писмо за кандидатстване за работа. Чрез видео ситуации се анализират успешните подходи и често срещаните грешки на кандидатите за работа по време на интервю.

Целите на програмата са:

  •         Да изгради у учениците умения, необходими да проучат, получат и запазят дадена работа;
  •         Да насърчи учениците да разработят лични стратегии за учене през целия живот, постигане на образователни цели и развитие на кариерата.

 

Програмата се състои от седем теми, които могат да бъдат преподавани както от учител, така и от бизнес доброволец. Може да се съчетае в рамките на една учебна година с програма „Бизнес етика“.

Учебните материали включват ръководство за учителя и доброволеца, работна тетрадка за ученика, CD с материали – модели на автобиография, мотивационно писмо, личен дневник, съвети за подходящо поведение по време на интервю за работа, подходящо облекло и др., видеофилми на ситуации на работното място, които са достъпни онлайн.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: 9 до 12 клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 36

 

СЪДЪРЖАНИЕ: програмата включва 7 теми

 

1. Това е моят живот

Учениците се запознават с 16-те умения за успех. Работейки по групи, те преглеждат и оценяват примерни резюмета и автобиографии, за да преценят кой кандидат за работа биха наели.

2. Слушай

Работейки в групи, учениците участват в упражнение с размяна на роли, чиято цел е да развие умения за ефективно слушане и говорене. Използвайки вербални и невербални загатвания, те се учат как да изграждат разбирателство и съгласие с другите.

3. Свързвай се с хората

Анализирайки казуси и участвайки в упражнение с пъзел, учениците осъзнават нуждата от екипна работа и сътрудничество на работното място.

4. Аз печеля, ти печелиш

Работейки по групи, учениците разработват решения на потенциални конфликти на работното място. Те изследват решения на конфликти от типа „аз печеля, ти печелиш”, „един печели, един губи”, „аз губя, ти губиш”.

5. Работи умно

Работейки по групи, учениците участват в игра, която им дава възможност да упражнят своите умения за вземане на решения чрез решаване на обичайни в работното ежедневие проблеми.

6. Вихърът на маркетинга

Работейки по групи, ученици упражняват умението за успех „размисъл и оценка”. Разпознават връзката между рекламирането на продукти и представянето на себе си в най-добра светлина.

7. Това е моето бъдеще

В последната тема учениците участват в симулации на интервюта за работа. Обобщават се 16-те умения за успех.

 

Видео представяне на програма "Умения за успех" (на английски език)