JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Зелено предприемачество (GREENT)

2021-09-29

Зелено предприемачество (GREENT)

 

Учебният курс по зелено предприемачество е разработен в рамките на проект GREENT на Джуниър Ачийвмънт България, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Философията на GREENT предполага подход на смесено обучение за представянето на съдържание по екологосъобразно предприемачество в гимназиите – т.е. комбинация от присъствено обучение в класната стая и обучение, използващо възможностите на съвременните онлайн технологии. Учебната програма по GREENT е гъвкав инструмент, който позволява на учителите да експериментират и интегрират части от нея в различни предмети (като биология, химия, география, физика, философия, чужди езици и т.н.) или да я приложат като самостоятелен курс (например като извънкласна дейност), който би предоставил на учениците задълбочено разбиране на ценностите и принципите на екологосъобразното предприемачество и неговото приложение на практика. Екологосъобразното предприемачество е съзнателното решаване на екологичен/социален проблем или нужда чрез реализирането на предприемачески идеи с високо ниво на риск, които в крайна сметка имат положително въздействие върху природната среда и в същото време са финансово устойчиви.

Цели на курса:

 •         да се даде възможност на учениците да усетят и възприемат принципите на природата като източник на живот и вдъхновение, за да може да се създаде у тях нагласа за екологосъобразно развитие като бъдещи предприемачи,
 •         да се развиват нови умения и компетентности, които са необходими за екологосъобразните работни места и екологосъобразното предприемачество,
 •         да се подобри разбирането на младите хора за новите реалности в света на работата и бизнеса,
 •         да се подобрят резултатите на учителите при предоставянето на висококачествено образование, съчетаващо стратегии за присъствено и онлайн преподаване,
 •         да се предостави балансирана смесица от знания и дейности както в областта на „екологосъобразността“, така и на „предприемачеството“, за да може в крайна сметка учениците сами да пожелаят да се впуснат в екологосъобразното предприемачество (не задължително тяхна собствена фирма, тъй като те могат да прилагат принципите на екологосъобразното предприемачество в голяма компания или дори в публичната администрация, за която работят) и да се чувстват подготвени за това.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: 8 до 12 клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 36

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Учебното съдържание на GREENT е разработено по такъв начин, че на учителя да бъде дадена максимална свобода да го преподава или в съкратена и сбита форма, или по-разширено, в продължение на повече учебни часове.

 

Глава 1. Природни системи

 •         Що е то система?
 •         Граници на системата, социални системи, екосистеми
 •         Природни цикли и потоци – материални и енергийни
 •         Биоразнообразие и природни системи
 •         Саморегулиращи се механизми на Земята
 •         Климатични промени
 •         Отпадъци
 •         Замърсяване
 •         Загуба на биоразнообразие
 •         Разрушаване на почвата

Глава 2. Устойчивост

 •         История на устойчивото развитие
 •         Различни подходи към устойчивостта
 •         Устойчивост и природни ресурси
 •         Четирите системни състояния и четирите принципа на устойчивостта
 •         Устойчиви решения във всекидневния живот – климат, енергетика и справяне с отпадъците
 •         Устойчиви решения и иновации – глобално и местно въздействие
 •         Устойчиви бизнеси

Глава 3. Зелено предприемачество

 •         Що е то предприемачество?
 •         Зелено предприемачество
 •         Зелена икономика
 •         Кръгова икономика
 •         Как да стартираме зелен бизнес
 •         Устойчив бизнес модел (business model canvas)
 •         Бизнес план
 •         Основи на управлението на зелен бизнес
 •         Очертаване на местните възможности за започване на зелен бизнес

Глава 4. Моето решение за бъдещето

 •         Предприемачески проект етап 1 – Генериране на идеи
 •         Предприемачески проект етап 2 – Формиране на отбори
 •         Предприемачески проект етап 3 – Търсене на партньори
 •         Предприемачески проект етап 4 – Развиване на бизнес модел
 •         Предприемачески проект етап 5 – Интервюиране на потенциални клиенти
 •         Предприемачески проект етап 6 – Преработване на бизнес модела
 •         Предприемачески проект етап 7 – Заключителни презентации пред публика и финален тест