JuniorAchievementBulgaria
header_pic

C-Extended

2018-10-15

C-Extended

 


Финансираща институция: Програма Еразъм+ на Европейската комисия


Продължителност на проекта: 36 месеца – от 01/09/2017 до 31/08/2020


Бюджет на проекта: ~€416,000 


ЦелиОсновната цел на проекта C-Extended е да подчертае ключовата роля на висшите учебни заведения за стимулирането на иновациите, чрез фокус върху създаване на партньорства и нов подход за интердисциплинарно и интерсекториално обучение.


ДейностиЧрез дейностите си, проектът се стреми да преодолее липсата на междусекторен диалог и сътрудничество между академичния и бизнес сектор, предоставяйки възможност на студенти да участват в интердисциплинарни и междусекторни стажове в различни типове организации (бизнес, социални и др.)


Очаквани резултатисъздаване на нови механизми за фасилитиране на колаборацията между академичния сектор и бизнеса; създаване на нови интердисциплинарни обучителни модули; създаване на цялостна рамка за подбор и качество на студенти; създаване на административна и управленска рамка за бъдещо прилагане на проекта; физическа интерсекториална и интердисциплинарна мобилност на студенти.