JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2018-03-30

Ученици решиха застрахователен казус като професионалисти 

Ученици решиха застрахователен казус като професионалисти 


прочети >>

Четвърто издание на проекта LifeChanger на Джуниър Ачийвмънт и Метлайф България

2018-03-22

Четвърто издание на проекта LifeChanger на Джуниър Ачийвмънт и Метлайф България

 

Четвърто издание на проекта LifeChanger на Джуниър Ачийвмънт и Метлайф България през учебната 2017/2018 година

Ученици от 9, 10, 11 и 12 класове преминават през обучение по финансова грамотност от доброволци на Метлайф България. С помощта на образователна програма „Разумни финанси“, разработена от Джуниър Ачийвмънт България, учениците ще повишат познанията си за света на финансите – личен бюджет, семейно планиране и целеполагане. В рамките на проекта учениците ще бъдат изправени пред финансово предизвикателство – създаване на семеен бюджет, а най-добрите от тях ще участват и във финансов иновационен лагер в София.

Училищата, които участват в проекта, са от 6 града в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Пазарджик и Враца, като са избрани предимно класове, в които не се изучава икономика

9 класа от София

6 класа от Пловдив

2 класа от Пазарджик

1 клас от Варна

1 класа от Бургас

1 клас от Враца

 

Темите, които доброволците на Метлайф представят в класните стаи са:

► Спестяване и инвестиране – 2 два учебни часа

► Разумно харчене и кредити – 2 два учебни часа

► Застраховане и застраховки – 2 два учебни часа

► Личен и семеен бюджет, съставяне – 2 два учебни часа

► Лично целеполагане – 2 два учебни часа

 

Календар на проекта за 2017/2018 учебна година:

 

8 Ноември 2017 г.  откриване на проекта в София;

Провеждане на  входящ и изходящ тест на учениците: чрез този тест ще се измери нивото на познания на учениците в началото и в края на проекта;

Ноември 2017 – Март 2018 г.– преподаване на уроците от доброволците в клас;

Февруари 2018 г.  - Създаване на семеен бюджет – домашно след четвъртата тема, което ще определи кои ученици ще участват във финален Финансов иновационен лагер в София;

Март 2018 г. Инициативи по места в Глобалната седмица на парите, посещение на локален офис на Метлайф

29 Март 2018 г.  - Участие на 20 ученици във Финансов иновационен лагер в София

Юни 2018 г. - Участие на топ учениците, които са сформирали учебни компании, в Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“ и в състезанието за наградата на MetLife „LifeChanger“;

През 2016/2017 г. Държавна агенция за закрила на детето се присъединиха към проекта като институционален партньор. Агенцията подпомага разпознаваемостта на проекта сред обществото и чрез своите ресурси подкрепя достигането на проекта до уязвими групи. Учениците, които участват в Съвета на децата към ДАЗД се обучават по една от темите в проекта и изнасят урока пред социално слаби семейства и деца, представители на уязвими групи.

 

Постигнатите резултати в третото издание на проекта:

 

В проекта взеха участие:

27 доброволци на Метлайф

18 училища (22 класа)

21 учители

565 ученици

Ученици от Съвета на децата към Агенция за закрила на детето – преминаха обучение върху една от темите и след това 1 ученик от тях посети училище в Бургас

Резултатите от входящия и изходящия тест на учениците:

Тестът, който учениците попълниха, включваше теми от уроците, които им бяха изнесени от доброволците на Метлайф. Тестът включваше 20 въпроса с по 4 въпроса  от тема. Резултатите от тестовете на 565. ученици показаха, че тяхната финансова грамотност се е увеличила с 61%. Най-високия резултат на ученик е 95% успеваемост.

 

Резултатите от националното проучване:

Като част от проекта беше организирано представително проучване, което си постави за цел да провери финансовата уязвимост на домакинствата в нашата страна. Резултатите показаха, че тя е чувствително по-висока спрямо Европа – 3 от 4 български домакинства са финансово уязвими, докато в Европа този дял е с 33% по-нисък.

Какво още показа проучването?

 • 64% от домакинствата у нас не спестяват;
 • 38% не съставят бюджет по никакъв повод – нито за периоди, нито за определени събития;
 • 76% не могат да покрият непредвиден разход от 1500 лв. в рамките на 30 дни;
 • 81% не могат да покрият непредвиден разход от 2000 лв. в рамките на 30 дни;
 • Едва едно от пет домакинства или 21% биха използвали личните си разполагаеми средства и краткосрочни спестявания, за да погасят извънреден разход;
 • 88% считат, че намаление от 10% в доходите им ще се отрази чувствително на бюджета им;
 • 35% заявяват, че има финансово зависими от тях лица, но 28% от тях нито спестяват, нито имат сключена застраховка „Живот“;
 • 83% от анкетираните не използват интернет банкиране;
 • 28% от домакинствата не се информират за финансови въпроси, а цели 32% разчитат на информация от близки и познати вместо от финансови специалисти (15%)
 • Само едно от десет домакинства би подходило предприемчиво, като инициира допълнителна работа или стартиране на собствена дейност, за да потърси допълнителен източник на доход

 

За Програма „Учебна компания“

 „Учебна компания“ е програма за интерактивно обучение в клас, създадена още през 1919 г. През 2005 г. програмата е призната от Европейската комисия за „Най-добра практика в обучението по предприемачество”. Чрез нея учениците се научават да:

 • Генерират и развиват бизнес идея
 • Набират капитал чрез дялово участие
 • Извършват маркетингово проучване
 • Заедно разработват бизнес план
 • Представят на пазара и промотират своя продукт или услуга
 • Осъществяват продажби
 • Управляват финансите на компанията
 • Участват в търговски панаири