JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Децата в образованието и обществото

2014-09-17

Финансираща институция: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Продължителност на проекта: октомври 2009 - декември 2010 г.

Бюджет на проекта (частта на ДАБ): 125,489 лв.


ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОЕКТА - 10 ДЕКЕМВРИ 2010

Каним всички ОУ и СОУ, участвали в проекта, на финалното състезание „Това е моят бизнес!” по програмите на Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ), което ще се проведе на 10 декември, петък, от 9,30 ч. до 15,00 ч., в Зала „Универсиада”. В него ще вземат участие по 4 представители от включилите се в обученията класове заедно със своите учители. Състезанието ще даде възможност на 300 ученици да покажат своите знания и умения в областта на предприемачеството пред авторитетно жури и гости.

За подробности за състезанието и регистрация моля натиснете ТУК.

Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ) е подизпълнител по проект „Децата в образованието и обществото” (договор № BG 051 PO 001-4.2.03-1128) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Министерство на образованието, младежта и науката.

Изпълнител по проекта е Сдружение „Здравен форум” – неправителствена организация, която има за цел нарастване престижа на социалната, здравната, културната, спортната и образователна дейност. 

Партньори по проекта са: 

119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов” и 137 СОУ „Ангел Кънчев”. Проектът е с териториален обхват – Столична община и с продължителност 14 месеца (22 октомври 2009-22 декември 2010).

Общите цели на проекта са:
* Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция;
* Подобряване на обучението чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, на формите за свободно време на учениците.

Специфичната цел на проекта е:
*Създаване на Център за извънкласна и извънучилищна дейност (ЦИИД) за училища и ученици от Столична Община.

Проектът е насочен към ученици (момичета и момчета) от 1 до 5-ти клас и включва участие на 1450 ученици. 

За нуждите на проекта кметство Войняговци, район Нови Искър, е предоставило 2 помещения и дворно място. В тях предстои да се извърши ремонт и да бъдат оборудвани, за да се създаде благоприятна среда за работата на ЦИИД. Посещенията в ЦИИД ще са в рамките на 1 ден от всеки клас през месеците юни, октомври и ноември. 

Работата на ЦИИД ще се насочи в следните дейности:

1. Образователна дейност: подготовка на децата, насочена към икономическа и финансова грамотност, лидерски умения, работа в екип, развитие на предприемачески дух, стратегии за успех, чрез обучение в теми, като „Аз и обществото”, „Аз и моят град”, „Аз и семейството” и други, базирани на програми на Джуниър Ачийвмънт България.
2. Дейност „Спорт и тихи игри”: провеждане на различни спортни мероприятия (народна топка, футбол) и „Тихи игри” – домино, „не се сърди човече”, „монополи”.
3. Социо-културни дейности, а именно организиране на различни празници (официални празници на страната и лични празници на самите деца), тържества, приложни занимания (изготвяне на мартеници, колажи, картички и т.н).

За придвижване на децата от училището до кметство Войняговци е предвиден транспорт. 

Част от дейностите по проекта са и: Финално състезание (в което ще участват 300 ученици) за образователната дейност; Турнир по футбол (между 7 училища); Състезание по тенис на маса (между 7 училища) и Турнир по народна топка (между 7 училища).

В рамките на образователната част се предвижда обучение на учителите, които ще вземат участие в проекта, а така също и хонорари за ангажимента им.

За контакти с екипа на Джуниър Ачийвмънт България: 

Мария Янкова, Координатор на проект "Децата в образованието и обществото" за ДАБ

Тел. 02/989 36 69, 02/989 43 61, 0889 331223

Електронна поща: maria (at) jabulgaria (dot) org

Коментари

2015-08-29

2016-09-12

2016-11-17

Gwenelda

2017-03-11

Whoever edits and pulsbihes these articles really knows what they\'re doing.

2017-03-11

Jane

2017-04-14

It\'s like you\'re on a miosisn to save me time and money! http://ofofvbtii.com [url=http://mlpnqmbffxt.com]mlpnqmbffxt[/url] [link=http://algebj.com]algebj[/link]

2017-04-14

Lakiesha

2017-04-16

The voice of ratlynaiito! Good to hear from you. http://ytkqks.com [url=http://rwtvgteyuk.com]rwtvgteyuk[/url] [link=http://prvlfwe.com]prvlfwe[/link]

2017-04-16

2019-08-19

2019-08-29

2019-09-07

2021-09-07

2021-11-19