JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Европейски еко лагер - Велинград

2014-09-17

Финансираща институция: Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - програма "Младежта в действие"

Продължителност на проекта: 02.09.2011 - 30.11.2011

Бюджет на проекта: 15 378 евро


 

“Европейски Еко лагер – Велинград” бе тримесечен проект, който имаше за цел да образова 60 младежи на възраст 15-18 г. от България, Румъния и Испания за ценността на горските ресурси и възможностите за тяхното разумно използване чрез екологичен бизнес. В рамките на проекта се проведе 7-дневен младежки обмен във Велинград, България, по време на който участниците придобиха ценни предприемачески умения, както и познания за едно от най-големите предизвикателства пред съвременната цивилизация – глобалната екологична криза. Конкретно измерение на тази криза е намаляването на естествените горски екосистеми. Заниманията, голяма част от които се проведоха сред природата и вековни гори, изградиха у участниците отношение към разумното използване на горските ресурси и оценяване на тяхната значимост. Чрез специално разработен от домакина на обмена Джуниър Ачийвмънт образователен похват, на работа бяха впрегнати предприемаческото мислене и креативност на участниците, които разсъждаваха върху иновативни решения на зададен им бизнес казус, свързан с устойчивото ползване на горските ресурси и тяхното опазване, като основен фактор за запазването на биоразнообразието и борбата с промените в климата.

Партньори на Джуниър Ачийвмънт България по проекта бяха Джуниър Ачийвмънт Румъния и Джуниър Ачийвмънт Испания.


Разказ в думи и снимки

Програма, снимки и медийно отразяване

Коментари

2016-09-12

2016-11-17

2019-08-28

2021-06-25

2021-06-27

2021-10-06

2021-10-09

2021-12-14