JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Европейско предизвикателство по креативност и иновации

2014-09-17

Финансираща институция: Европейска комисия, ГД "Образование и култура", Програма "Учене през целия живот"

Продължително на проекта: 2009 - 2012

Бюджет на проекта: 600,000 EUR (обща сума на гранта от ЕС, от които 40,000 EUR за България)


Проектът "Европейско предизвикателство по креативност и иновации" се фокусира върху иновациите и креативността чрез партньорство между 15 организации и 23 асоциирани партньора от 13 европейски държави. Консорциумът организира ежегодно национални и европейски състезания по формата иновационен лагер (разработен от Джуниър Ачийвмънт) за ученици от професионални гимназии в съответните държави. Тези състезания насърчават учениците да използват уменията си по предприемчив и иновативен начин, като в крайна сметка водят до подобряване на тяхната подготвеност за намиране на работа, както и на предприемаческия им нюх.

Цели на проекта

 • Да повиши информираността за образованието по предприемачество като двигател на иновативността и креативността
 • Да покаже как образованието и бизнесът могат да работят заедно, за да популяризират и насърчават иновативността и креативността, както и да мотивират и вдъхновяват младите хора
 • Да въвлече служителите в частния и публичния сектор в дейност, в която реално могат да осъществят своята корпоративна социална отговорност и да покажат ангажираност към общността - иновативен подход към реализиране на целите на Лисабонската стратегия
 • Да демонстрира как използването на разнообразието на Европа (чрез участието на млади хора от различни държави) увеличава иновативността

Цели

 • Да стимулира вродените способности на младите хора да бъдат иновативни и да раждат креативни идеи
 • Да насърчи младите хора да работят добре в екип, за да решават реални проблеми
 • Да даде възможност на младите хора за контакт с хора от бизнеса и публичния сектор, за да научат повече за това, което правят компаниите и организациите и за предизвикателствата, с които се срещат
 • Да предостави на учениците опит, който те иначе не биха могли да имат на своята възраст
 • Да мотивира учениците да успяват и постигат нови цели
 • Да организира 78 национални иновационни лагера и 3 европейски

Бенефициенти на проекта

 • 390 професионални гимназии
 • 7,800 ученици в професионални гимназии --- 600 ученици директно ще се включат в проекта във всяка държава (100 през първата, 200 през втората и 300 през третата му година)
  390 новообучени учители
 • 390 новообучение бизнес консултанти
 • 13 обучители на обучители
 • 7,800 родители