JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2015-03-06

Джуниър Ачийвмънт България събира мненията на учители, ученици и родители относно зеленото предприемачество

Джуниър Ачийвмънт България събира мненията на учители, ученици и родители относно зеленото предприемачество


прочети >>

2015-12-03

Разработваме методология за преподаване на  зелено предприемачество в училище

Разработваме методология за преподаване на зелено предприемачество в училище


прочети >>

2015-12-03

JA България обявява конкурс за учители с интерес към зеленото предприемачество

JA България обявява конкурс за учители с интерес към зеленото предприемачество


прочети >>

2017-02-24

Официално представяне на новия учебен курс по Зелено предприемачество, разработен от JA

Официално представяне на новия учебен курс по Зелено предприемачество, разработен от JA


прочети >>

2017-06-11

Джуниър Ачийвмънт с нова програма по зелено предприемачество за гимназиален етап

Джуниър Ачийвмънт с нова програма по зелено предприемачество за гимназиален етап


прочети >>

2017-07-25

Проектът GREENT на JA спечели престижна награда

Проектът GREENT на JA спечели престижна награда


прочети >>

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: article_id

Filename: views/article.php

Line Number: 40

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: post_date

Filename: views/article.php

Line Number: 43

1970-01-01

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: title

Filename: views/article.php

Line Number: 49


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: cat1

Filename: views/article.php

Line Number: 52

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: path

Filename: views/article.php

Line Number: 52

https://www.jabulgaria.org/article" class="more">прочети >>

2017-09-28

Финална конференция на проекта GREENT под надслов „Преподавам зелено!“, 28-29 септември 2017 г.

Финална конференция на проекта GREENT под надслов „Преподавам зелено!“, 28-29 септември 2017 г.


прочети >>

2017-09-30

Екипи на JA в 5 държави разработиха учебен курс по зелено предприемачество

Екипи на JA в 5 държави разработиха учебен курс по зелено предприемачество


прочети >>

GREENT

2015-12-03

GREENT

Заглавие: Проект GREENT

Финансираща институция: Програма Еразъм+

Продължителност на проекта: октомври 2015 – септември 2017

Бюджет на проекта: 191 000 евро

Уебсайт на проекта: http://greentproject.eu/

 

Проектът GREENT (пълно наименование: “Blended Learning Design Methodology for Education in Green Entrepreneurship at Secondary Schools”) е плод на обединените усилия на 5 организации, активни в сферата на обучението по предприемачество в 5 европейски държави: Джуниър Ачийвмънт България, Джуниър Ачийвмънт Румъния, Джуниър Ачийвмънт Согн ог Фьоране (Норвегия), Джуниър Ачийвмънт Латвия и Джуниър Ачийвмънт Гърция. Проектът ще се опита да предложи дългосрочно решение на едно от ключовите европейски предизвикателства в следващите десетилетия – създаването на зелен начин на мислене на бъдещите поколения европейски предприемачи.Проектът адресира нуждата от трансформация на европейската икономика в зелена икономика и развитието на нови умения, необходими както за зелените работни места, така и за зеленото предприемачество.Проектът GREENT е продължение на изключително успешния съвместен проект на Джуниър Ачийвмънт България и Джуниър Ачийвмънт Согн ог Фьоране (Норвегия) „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“, реализиран през 2014-2015 г.

Проектът GREENT цели да запълни съществена празнина в образователната система – от една страна съществува нужда от нови умения, свързани със зеленото предприемачество и зелените работни места, от друга страна се наблюдава липса на учебно съдържание за развитието на такива умения. Проектът ще разработи иновативен обучителен курс за учители, за да ги улесни в преподаването на зелено предприемачество чрез използването на методология за „смесено обучение“ (blended learning). Ключова иновация в проекта е колаборативният работен процес, в който екипи от учители не само ще получат обучение по зелено предприемачество, но и сами ще участват в разработването на пълен набор от уроци по зелено предприемачество, които да могат да се преподават в класната стая. Проектът ще включи поне 25 учители от петте държави, както и 500 ученици, които пилотно ще изпробват новосъздаденото съдържание.

Учителите ще се научат как да използват ново съдържание по важна за обществата днес тема (зелено предприемачество), методи (смесено обучение) и инструменти (онлайн обучителни платформи), за да преподават по интересен и модерен начин. Освен това те ще подобрят своите дигитални умения и разбирането си за изискванията, поставени от зелената икономика.

Гимназистите от петте държави ще развият екологичен и предприемачески начин на мислене, което ще подобри техните предприемачески, дигитални и езикови компетентности, също както и цялостното им представяне в училище. Те ще имат възможност да си сътрудничат с ученици и учители от други държави, което ще развие уменията им за междукултурно общуване.

Други очаквани положителни резултати от проекта са: заздравяване на връзките между образованието и бизнеса; подобряване на взаимодействието между практика, изследователски процес и политики във всяка от петте образователни системи; по-интензивна употреба на отворени образователни ресурси за продължаващо обучение на учителите. Така проектът ще допринесе за развитие на образователните системи в петте държави и ще служи като основа за бъдещо развитие.

Основни дейности в проекта:

Базово проучване: Партньорите ще проведат три проучвания във всяка от петте държави: относно общественото разбиране за понятието „зелено предприемачество“ и присъствието му в образователната система; относно успешните модели и практики на смесено обучение; относно успешните онлайн платформи за обучение. Резултатите от тези проучвания ще бъдат използвани за разработването на учебната програма GREENT, на методологията за смесено обучение и пилотните уроци.

Разработване на учебна програма, методология и пилотни уроци: В рамките на тази дейност екипът на проекта ще разработи план на учебното съдържание по зелено предприемачество, методология за преподаването му чрез комбинирането на обучение в клас и обучение чрез Интернет, както и примерни пилотни уроци по всяка тема, които екипите от учители след това ще използват за разработването на пълния набор от уроци.

Тестове и колаборация между учители за разработване на уроци: Партньорите първо ще тестват и валидират учебната програма, методологията и пилотните уроци чрез фокус групи, съставени от експерти. След това екипи от по 5 учители във всяка от петте държави ще разработят пълния набор уроци в GREENT програмата. Ще последва нова фаза на тестване и валидиране чрез фокус групи. След извършване на нужните подобрения в резултат от обратната връзка на фокус групите учителите, които са участвали в разработването на уроците, ще преподадат пилотно пълната програма в своите училища, използвайки създадената методология и подходящи онлайн обучителни платформи в класните си стаи. Общо очакваме да достигнем до 500 ученици (всеки учител се очаква да преподаде пилотно съдържанието в рамките на извънкласна дейност на клас от около 20-25 ученици).

Иновационни лагери „Мисля зелено!“: Във всяка държава партньор ще бъде организиран по един национален иновационен лагер по утвърдения вече формат на Джуниър Ачийвмънт. Целта ще бъде учениците, преминали учебния курс GREENT, да приемат ролята на лидери-трансформатори, които ще „заразят“ своите връстници с духа на зеленото предприемачество. Казусите, които ще бъдат поставени на екипите от ученици във всяка държава, ще бъдат насочени към зеленото предприемачество и ще изискват от тях да развият идея за продукт, услуга или технологично решение, което ще подпомогне прехода към зелена икономика.

Международна конференция „Преподавам зелено!“: Международната конференция ще бъде заключителното събитие в проекта и ще се проведе през септември 2017 г. Представители на всички свързани с темата заинтересовани страни ще имат възможност да се запознаят с достойнствата на създадените в рамките на GREENT интелектуални продукти, както и да чуят впечатленията на участвалите ученици и учители.