JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Интелектуалната собственост – елемент от културата на младите

2014-09-17

Възложител: Министерство на културата

Продължителност на проекта: януари - юли 2008 г.

Бюджет на проекта: 20 000 лв.


През месец декември 2007 г. Джуниър Ачийвмънт България представи на вниманието на Министерството на културата проект, чиято основна цел бе да подпомогне формирането на съзнание и изграждането на култура и поведение сред младите хора и по-конкретно ученици от 5 – 12 клас за опазване на интелектуалната собственост. Те представляват значителна част от потребителите на творби предимно на музикалната и кино индустрията, използвайки възможностите на Интернет. Световната организация за интелектуална собственост предоставя на Министерството на културата учебни материали, необходими за обучението на учениците. В съдържанието на това помагало се включват теми като изкуството и авторите, авторските права и как и при какви условия се защитават те, ограниченията, посегателствата върху авторското право, плагиатство, какво представлява пряк обмен на файлове, как творбите, публикувани в интернет, могат да бъдат защитени и др.

Дейности по проекта:

  • Превеждане и адаптиране на учебни материали за защита на интелектуалната собственост (Източник-„The Arts and Copyrights”, Световната организация за интелектуална собственост – WIPO);
  • Отпечатване на тези материали под формата на притурка и включването й към помагалата на ДАБ за прогимназиален клас (програма „Глобални пазари”) и гимназиален клас (програма „Учебна компания”);
  • Провеждане на игри (част от съдържанието на учебните материали, предоставени от Световната организация за интелектуална собственост) за най-малките участници в инициативата в рамките на учебното съдържание в час или в рамките на организирани мероприятия на ДАБ;
  • Изнасяне на лекции (от студенти от Център по интелектуална собственост към УНСС и музикални и театрални творци, участвали в кампанията „Пиратството ограбва”) на ученици от цялата страна по опазване на интелектуалната собственост;
  • Предоставяне на консултации на ученици от програма „Учебна компания” по отношение опазване на новосъздадените им продукти;
  • Организиране на конференция за ученици от цялата страна по опазване интелектуалната собственост, включваща теми като „Интелектуалната собственост като морално право”, „Интернет перспективи и услуги” и др.и състезание за ученическо есе; връчване на награди;
  • Провеждане на кампания, популяризираща проекта, включваща отпечатване на рекламни материали; изпълнения на живо от участниците в кампанията „Пиратството ограбва” на Министерство на културата пред ученици от цялата страна от началния курс, обучаващи се по програмите на ДАБ.