JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Предприятие без граници

2014-09-17

Финансираща институция: Европейска комисия, ГД "Образование и култура", Програма "Учене през целия живот"

Продължителност на проекта: 2008 - 2011 г.

Бюджет на проекта: 449,000 EUR (размер на гранта от ЕС, от които 50,000 EUR бюджет за България)


      

“Предприятие без граници” е програма, която стартира като европейски проект с участие на 10 държави, целящ да насърчи международната обмяна на опит и знания между учебни компании от различни европейски страни. Тя е логическо продължение на най-старата и успешна програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания“, която насърчава ученици от гимназиален етап на образование на създадат и развият собствен бизнес.

В рамките на „Предприятие без граници“ учениците от различни държави създават общ продукт или услуга в рамките на общо предприятие – джойнт венчър. За по-бързото намиране на подходящия бизнес партньор съдейства и разработената онлайн платформа, в която всяка компания може да си направи профил. 

За учебната 2010 – 2011 година ученици от СОУ „Васил Левски“, гр. Велинград, заедно с техни партньори от Дания и Италия спечелиха Европейска награда за „Най-добро международно партньорство“.

Повече информация: www.ewb.ja-ye.org

Коментари

2016-09-12

2016-11-17

2021-09-08

2021-09-10

2021-10-03

2022-01-05