JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ на JA Bulgaria & EIT Raw Materials

2019-10-01

Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ на JA Bulgaria & EIT Raw Materials

 

Финансираща институция: EIT Raw Materials

 

Продължителност на проекта: юли 2019 – юни 2020

 

Бюджет на проекта: 90.271,78 евро

„Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ е съвместен проект на JA Европа и Европейския институт за иновации и технологии „Суровини“ (EIT Raw Materials), който се реализира за втора поредна година в България. Целта на инициативата е да запознае младежите с предимствата на работата със суровини и природни ресурси и възможностите за стартиране на бизнес в сферата.

 

Проектът се реализира чрез най-старата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество. Целта на проекта е да бъдат създадени 40 учебни компании, които да работят в направление „Суровини и природни ресурси“ през учебната 2019-2020 г. Учебните компании ще имат възможност да участват в състезанието за най-добра учебна компания, а също така ще се състезават помежду си в отделна категория, като трите най-добри ще бъдат отличени. Отборите ще могат да ползват помощ от бизнес ментори, работещи във водещите компании в сферата в България. Учителите на най-добрите отбори, класирали се на националното състезание „Изгряващи звезди“, ще бъдат наградени за успешната работа.

 

Учениците в проекта ще имат възможност да се явят безплатно на изпита ESP (Entrepreneurial Skills Pass) и да придобият международно признат сертификат за предприемачески умения. Изпитът тества техните предприемачески, икономически и финансови знания и бизнес умения и им позволява да получат достъп до по-добри възможности за продължаване на образованието си, да навлязат в света на работещите хора, или да стартират собствен бизнес.

 

Основните резултати от проекта са: 50 учители и 450 ученици ще преминат обучение по програма „Учебна компания“ и ще се запознаят с предимствата на работата със суровини и природни ресурси и възможностите за стартиращ бизнес в сферата. 450 ученици ще се явят на изпита ESP (Entrepreneurial Skills Pass). Ще се създаде устойчива връзка между компаниите работещи в сектор суровини и природни ресурси и училищата. Обществото ще се запознае с възможностите и предимствата на предприемачеството в сферата. Ще се популяризира „кръговата икономика“ (рециклирането и използването на отпадъците като суровини) като важен отрасъл на икономиката.

След успешната реализация на първата година в проекта, партньорството между ЕИТ „Суровини“ и Джуниър Ачийвмънт България се развива като в него се включва обучение на студенти чрез Стартъп програмата за университети. Целта е 150 студенти да преминат обучение по програмата, а 100 да се включат в Иновационен лагер.

 

Основни дейности в проекта: Два иновационни лагера (София и Смолян) за 100 ученици на тема „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ за популяризиране на проекта и генериране на идеи за дейност на учебни компании през учебната 2019-2020 г.

 

Обучение на учители по програма „Учебна компания“ и сектор суровини и природни ресурси и възможностите за стартиране на бизнес в сферата. Създаване на 40 учебни компании, работещи със суровини, природни ресурси, състезаващи се и в специална категория (EIT Raw Materials).

Иновационен лагер за 100 студенти (София). Създаване на стартъпи работещи със суровини, природни ресурси.