JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Проект "Създаване на информационен продукт за насърчаване на мобилността на младите хора"

2014-09-17

Финансираща институция: Център за развитие на човешки ресурси


Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, Европас, Еврогайдънс България, Джуниър Ачийвмънт България и Европейският информационен център „Европа Директно” - София дават възможност за кандидатстване в национален конкурс на тема: „Създаване на информационен продукт за насърчаване на мобилността на младите хора в България”.Продължителност на проекта: януари - юни 2012 година

Целта на проекта: Да се привлече интереса на младите хора в България към възможностите за обучение и работа в Европейския съюз.

Срокове и етапи на проекта

Първи етап - Разработване на идейни проекти - Екипите от учебните фирми попълват формуляра за кандидатстване и го изпращат в срок до 30.04.2012.

Видео материал от лекциите на лекторите от първия етап на конкурса можете да видите ТУК , а снимки ТУК.

Втори етап - Защита на идейни проекти – Първите 10 класирани участници на първия етап защитават своите идеи пред журито на конкурса по време на двудневен семинар в гр. Банско през месец юни. Победителят получава награда от 3000 лв., с която да реализира на практика предложения си проект.

Видео материал от защита на идейните проекти можете да видите ТУК.

Трети етап - Официално представяне – разработеният информационен продукт ще бъде представен на официална церемония с участие на медии в гр. София през месец декември.