JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програма за финансова грамотност в партньорство с VISA България

2014-09-17

Финансираща институция: VISA България

Продължителност на проекта: януари - юни 2014

Бюджет на проекта: 11500 лв.


Основни дейности по проекта:

  • Разработване на пилотно учебно съдържание по финансова грамотност, което ще бъде разпространявано в електронен формат
  • Териториален обхват: За участие ще бъдат избрани до 40 учители от училища в шест български града: София, Варна, Пловдив, Бургас, Плевен и Велико Търново. 
  • Двудневно обучение на учители в София през месец май 2014г.
  • Участие на гост лектор от банките-членове на VISA България в организиран от всяко училище открит урок по програмата.
  • Провеждане на тестове преди началото и след края на програмата с ученици, участвали в нея, както и с неучаствали контролни групи, с цел измерване на въздействието.

Коментари

2015-08-09

2015-09-12

2016-09-12

2016-11-17

Kamryn

2017-03-11

Thnkniig like that shows an expert\'s touch

2017-03-11

Jenn

2017-04-13

Great common sense here. Wish I\'d thghout of that.

2017-04-13

2017-04-13

Donyell

2017-04-14

Way to use the internet to help people solve probelms! http://lgrafdu.com [url=http://doynnag.com]doynnag[/url] [link=http://hjwfdib.com]hjwfdib[/link]

2017-04-14

Tike

2017-04-16

Now we know who the sesilbne one is here. Great post! http://tdgjftetz.com [url=http://zowupysdous.com]zowupysdous[/url] [link=http://kdmzfqoix.com]kdmzfqoix[/link]

2017-04-16

2021-09-24

2021-09-26