JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Управлението на проекти – ценно житейско и професионално умение

2022-07-05

Управлението на проекти – ценно житейско и професионално умение

 

През тази учебна година развивахме уменията по управление на проекти благодарение на образователното съдържание на PMEIF.

Предварителната подготовка винаги е добра идея. Нашият екип силно вярва в тази максима. Към нея се придържат също и Милена и Славка от учебна компания Solar Stickers, която ще представлява страната ни на най-голямото събитие по предприемачество в Европа през м. юли в Талин - европейското състезание на Junior Achievement (JA) Europe - фестивалът Gen_E. 

През тази учебна година ученическите екипи, които развиваха собствени бизнеси в рамките на образователна програма „Учебна компания“ на JA Bulgaria, за първи път имаха възможността да приложат добрите принципи на проектно управление в създаването и развитието на своята предприемаческа идея. Това стана възможно благодарение на съвместните усилия на Junior Achievement (JA) Europe и образователната фондация PMI (PMIEF), както и на нашия национален офис и доброволците на PMI Chapter Bulgaria. В рамките на това партньорство беше създаден и имплементиран образователният модул „Управление на проекти“, който се основава на образователното съдържание на PMI като водеща глобална организация в подготовката и сертифицирането на проектни мениджъри. 

Истината е, че всички ние ежедневно управляваме множество проекти – в професионалния и личния си живот, и подобряването на знанията и уменията ни в тази област е безспорно предимство за нашия успех. Образователният модул е безценна помощ за учебните компании през учебната година, като в процеса на подготовката си за европейското състезание, екипът на Solar Stickers избра да направи и допълнителна самооценка на начина, по който прилага добрите практики за проектно управление в своята учебна компания. За целта Милена и Славка, работиха усърдно със своя учител Деян Дойков и с колеги от нашия екип, и получиха ценни обратни връзки от Светослав Маноилов, Диана Недева и Васил Димитров, по отношение на своето бъдещо представяне. 

Работата на екипът на SolarStickers вече получи първото международно признание именно от PMEIF - номинация за специалната наградата на PMEIF!

Пожелаваме Ви успех, Solar Stickers и благодарим на колегите от Junior Achievement (JA) Europe и образователнатафондация PMI (PMIEF), които създадоха тази нова образователна възможност за учениците в програма „Учебна компания“.