JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Утвърждаване на предприемачески компетенции и развитие на умения за бъдещето в българската образователна система

2014-09-17

Финансираща институция: Фондация "Америка за България"

Продължителност на проекта: септември 2009 - август 2012

Бюджет на проекта: 150 000 евро


С този проект ДАБ предлага цялостна концепция за стратегическо развитие и дългосрочен подход към преодоляване на проблемите на българската образователна система в сферата на образованието по предприемачество и икономическа и финансова грамотност.

Общите цели на проекта са: институционализиране на присъствието на ключовата компетентност предприемачество в образователната система; увеличаване на обхвата на обучението по предприемачество в България, както и на неговия ефект върху уменията за заетост на младите хора; подобряване на общото качество на преподаване в българската образователна система в резултат на въвеждането на модернизирани учебни планове и програми; увеличаване на капацитета на ДАБ да продължи да подобрява качеството на своите услуги в бъдеще.

За всяка от трите години продължителност на проекта са определени различни приоритети. В първата година е върху увеличаване на обхвата на програма "Учебна компания", както и върху организирането на висококачествени и иновативни местни, национални и международни състезания и събития за ученици, обучаващи се по програмите на ДАБ. През втората година на проекта фокусът ще бъде върху развитието на програма "Учебна компания за студенти" и работа с университетите в България. Приоритетите за третата година ще бъдат определени в течение на втората година.