JuniorAchievementBulgaria

Данаил Йорданов от Карол Стандарт: „В ерата на интернет най-важен в клас е личният пример“

2019-04-01

Данаил Йорданов от Карол Стандарт: „В ерата на интернет най-важен в клас е личният пример“

 

Данаил Йорданов е бизнес доброволец от Финансова група „Карол“, в рамките на програмата „Практични финанси“. Ето какво сподели той пред JA за преподаването в клас и срещите с младите хора.

 

  1. Разкажете ни за срещата ви с програмата „Практични финанси“?

„Практични финанси“ реално погледнато върви ръка за ръка с модула „Лични финанси“, като е последващ етап от въвеждането на учениците в света на финансите. Голямото предимство е, че менторите са хора от практиката, които могат с примери да показват какво точно е „Практични финанси“. Сега, когато има свободен достъп през Интернет до почти всичко, са много важни личният пример и житейският опит. А „Практични финанси“ е изцяло обоснована точно на тези две неща. Като се тръгне от това какво са парите и тяхната роля в днешното икономическо общество, мине се през семейството и управлението на приходите и разходите, създаването и управлението на бюджет, засегне се темата с образованието, избора на кариера и житейските събития, които могат да повлияят на избора на ученика в неговото развитие – цялата програма обхваща жизнения цикъл на човек, включително ролята на държавата и управлението на риска. Точно тези теми предишните поколения са учили сами на принципа проба-грешка, докато тази програма дава възможност на всеки един желаещ ученик да се запознае с материята от първо лице и да почерпи опит от хора, които са професионалисти в своя бранш.

  1. Към какво са най-любопитни учениците от сферата на личните финанси, кои знания са най-интересни за тях?

Това, което най-много интересува учениците е как нещата, които виждат и чуват всеки ден в ежедневието си, могат да се съчетаят с теорията на материята и опита на ментора, който е при тях. Почти винаги правят сравнение между казаното от ментора и тяхната житейска ситуация и съответно търсят различни отговори от общоприетите. За съжаление срещите показват, че всъщност учениците няма с кого да коментират и обсъждат финансови въпроси от всякакво естество. Терминологията им е позната, теорията също я знаят, но практическото прилагане на финансови умения и знания ги интересува най-много.

  1. С какво смятате, че програмата и Вие, като ментор най-вече допринасяте в клас?

С това, че какъвто и въпрос да бъде зададен от страна на учениците, получават ясен и конкретен отговор с пример от живота. Т.е. те сами виждат резултата от определени действия и решения, които са взели, както и че има много голям смисъл човек освен да се учи добре в училище, да се самообразова при първа възможност чрез такъв тип програми.

  1. Научихте ли Вие нещо от учениците?

Разбира се! Научих, че всъщност е много лесно да дадеш риба на нуждаещия се и доста трудоемко да научиш нуждаещия се сам да лови риба. Всъщност учениците попиват всяка една казана дума и е много важно менторът да се подготвя сериозно за самото участие, за да бъде точен и коректен в отговорите си. Един вид – ние ги учим на практични финанси, те ни учат на отношения в колектив, където всички сме равни. И ни връщат отново в училище, като ученици :)

  1. Какво е мястото на образованието по лични финанси в образованието в България?

Този въпрос е доста сериозен като цяло. Голяма е нуждата от такъв тип програми, защото учениците ни са будни и умни, четат и се образоват, но или го правят сами, или улицата е техният учител. Досегът с менторите им показва, че всъщност образованието се дели на три вида:

  •        Академично – това, което има дава училището и на по-късен етап университетът;
  •        Професионално – това образование, което е свързано с избора им на професия и е профилирано;
  •        Финансова грамотност – това, което всъщност им дава знания, умения и опит да управляват резултатите от първите два вида образование. Или както казва поговорката: „Не е важно колко пари изкарваш, а как ги управляваш и какво ти носят“.

За учениците е важно да видят реализирани знанията, които получават в училище в лицето на менторите. Тогава вече разбират защо всъщност трябва да учат и в училище, и да се самообразоват при възможност. Ето защо според мен личните финанси са допълваща, но много важна част от образованието на ученика в средното училище.