JuniorAchievementBulgaria

I am JA - Димитър Тошев от Paysafe Bulgaria

2019-05-07

I am JA - Димитър Тошев от Paysafe Bulgaria

 

Димитър Тошев, участник във "Виртуално предприятие", "Мениджър за един ден", и програмата "Учебна компания", със спомен за второто място на финалите на "Учебна компания" и преживените емоции от победата. 

 

Представи се с няколко думи - с какво се занимаваш в момента, твоето работно място...

Работя като старши специалист „Превенция на измами“ в Пейсейф България. Специализирам в сферата на измамите при онлайн разплащания и киберсигурността. Имам дългогодишен професионален опит при установяване на кредитни измами, фалшифициране на документи и прането на пари в банковата сфера. Лектор съм в обучителни курсове и семинари по корпоративна сигурност и превенция на измами.

Как се срещна с JA? От кого разбра за JA, къде и каква беше първата ти асоциация?

С JA се срещах през 2003 година, когато станах част от обучителен курс по Мениджмънт и Предприемачество към Общински детски комплекс - град Пловдив. Нещото, което ме впечатли бе големият брой млади хора, които бяха дошли, за да се научат да преследват мечтите си.

В кои програми/инициативи си участвал/а и кога?

"Виртуално предприятие", "Мениджър за един ден", "Учебна компания".

Кое е това преживяване или извод от твоето JA приключение, което и днес ти е ярък спомен, като от вчера?

30 юни 2005 г. - град София - Хотел Радисън (сега Интерконтинентал) - финал на програмата "Учебна компания". През учебната година бяхме положили изключителни усилия, за да създадем компанията ни "King Tea" и за да стигнем до този финал. С колегите ми спечелихме 2-ро място на национално ниво, а радостта от успеха бе неописуема.

Какво ти даде JA, с което смяташ, че днес си по-добър/а и успешен/а, отколкото, ако не беше се срещнал/а с JA?  

Програмите на JA ме научиха да работя в екип и ми показаха колко важно е човек да бъде иновативен и креативен и как това му помага в живота.

JA в световен мащаб става на 100 години през 2019, а в България организацията е на 22. Какво смяташ, че JA трябва се постарае да постигне за следващите 100 години? А JA България за следващите 20?

След 20 години, учениците и студентите ще бъдат доста самостоятелни в процеса на обучение, така че менторството и програмите на JA ще станат доста значими за успеха им. Смятам, че програмите на JA ще формират една централна точка в морето от информация, така че учениците да проправят правилния път през нея. Въпреки, че това бъдеще на образованието изглежда далечно, JA остава и ще остане от жизненоважно значение за успеха на ученици и студенти.

Как да направим JA възможност за всички и какво друго е нужно, за да бъде актуална за поколението Gen Z?

Смятам, че съвременната образователна система трябва да стимулира, ако не и да задължава учениците да се включват в извънкласните образователни програми на JA. Те дават на ученици и студенти: Умение за учене, водено от собствените интереси; Умение за сътрудничество; Приспособимост; Системно мислене и Проактивност или това са т.нар. "меки умения", които са от изключителна важност в съвременния свят.