JuniorAchievementBulgaria

Ирена Стратиева: "Практични финанси" е проект, който стреля право в целта

2019-04-09

Ирена Стратиева:

 

Ирена Стратиева е финансово-застрахователен консултант на NN България, гр. Русе и ментор по програмата „Практични финанси”

 

  1. Разкажете ни за срещата ви с програмата „Практични финанси“?

 

Инициативата е много различна и вълнуваща от обичайните ми занимания и когато бях поканена за ментор по програмата, много се зарадвах. Запознавайки се подробно с проекта„Практични финанси“, прецених, че мисията е изключително сериозна и обхватна по отношение на финансови теми, важни за бъдещето на всеки млад човек. Доволна съм, че имах възможност да въведа учениците в света на  животозастраховането и пенсионното осигуряване, да допринеса за това тази материя да стане по-достъпна и разбираема за тях, както и да се опитам да им разкрия и предам смисъла и важността на това да се грижат за себе си и за своите лични финанси, така че в живота да имат повече свобода да реализират своите цели.

 Практични финанси

  1. Към какво са най-любопитни учениците от сферата на личните финанси? Кои знания са най-интересни за тях?

 

Още от първата ми среща с учениците от 10 клас от езиковата гимназия Фридрих Шилер в гр. Русе осъзнах, че проектът ще е голямо предизвикателство за мен, тъй като се срещнах с много любопитни, знаещи и целеустремени младежи. Въпросите, които основно ги вълнуват, и по които желаят допълнителна информация, са свързани с възможности за спестяване и инвестиции, както и с управление на семеен бюджет. При последната ми среща с тях бях изключително изненадана от темата, която пожелаха да им представя следващия път, а именно по-подробна информация за хедж фондове и борсово търгуваните индексни фондове – т.нар. ETF-и.

 

  1. С какво смятате, че програмата и Вие като ментор най-вече допринасяте в клас?

 

Смятам, че програмата, както за учениците, така и за мен е много полезна и градивна. Моето участие като ментор внася разнообразие в обучителния процес, тъй като съм гост-лектор, който с много практически примери представя теми, които по принцип звучат абстрактно и често пъти са трудни за разбиране от децата.

 

  1. Научихте ли Вие нещо от учениците?

 

Научих много нови неща - например как да намеря път към умовете и сърцата на такава млада аудитория – да се водя от това, което я вълнува, да подхождам иновативно и интригуващо в представянето си пред десетотокластниците. След всяка среща с младежитесе чувствахобнадеждена и вдъхновена. Усещам смисъла на това, което правя, и смятам, че проектът трябва да се разшири към повече училища.

 

  1. Какво е мястото на обучението по лични финанси в образованието в България?

 

„Практични финанси“ е проект, който стреля право в целта. Смятам, че надгражда общообразователното ниво в училище и допринася за по-високото ниво на финансова грамотност, което на този етап е нискосред учениците. В хода на преподаване се убедих, че има необходимост учениците да знаят повече за света на финансите, за да се справят по-уверено с предизвикателствата на живота.

 

Повече за "Практични финанси" може да прочете тук