JuniorAchievementBulgaria

Още по темата

2015-04-27

Успехите на Ивайло Христов от Комфо

Успехите на Ивайло Христов от Комфо


прочети >>

2015-05-25

Борис Колев -

Борис Колев - "В предприемачеството най-важен е стартът, а не продуктът"


прочети >>

2015-11-02

За идеите, успеха и малкия бизнес с Добромир Добринов

За идеите, успеха и малкия бизнес с Добромир Добринов


прочети >>

Предприемаческият начин на мислене като пътеводна звезда към успеха

2016-04-12

Предприемаческият начин на мислене като пътеводна звезда към успеха

 

Срещаме ви с Виктория Анталавичева от УНСС, която е победител в конкурса EntrepregirlВиктория е дългогодишен възпитаник на програмите на JA България и ние много се гордеем с нейния успех.

 

Разкажете ни за себе си.

"Всяка сутрин в Африка се събужда една газела, която знае, че трябва да надбяга най-бързия лъв, ако не иска да бъде убита. Всяка сутрин в Африка се събужда един лъв, който знае, че трябва да бяга по-бързо от най-бавната газела, ако не иска да умре от глад. Няма значение дали си лъв или газела, когато слънцето изгрява, започни да бягаш."

Това е мотото, с което съм се събуждала всеки ден - веднъж газела, доста несигурна и уплашена от това, което ме очаква, друг път лъв, целеустремена и непокорна, но винаги с идеята, че искам да предизвикам нещата да се случват!

Ще се представя в хронологичен ред по начина, по който съзнателно или несъзнателно съм избирала нещата да се случват. Казвам се Виктория Анталавичева, на 20 години съм. Имам завършено средно професионално образование в областта на туризма в Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев", град Сандански /2009-2014/. Най-голям интерес за мен представляваха предметите в областта на икономиката, затова избрах да се развивам в тази сфера и днес съм студентка втори курс, специалност Икономика с чуждоезиково обучение с английски език в УНСС, град София.

Най-добре съм успяла да опозная себе си чрез проектите, състезанията и представянията, в които съм участвала в училище, като "Национална олимпиада по гражданско образование", учебна компания "For you" АД, конкурси за есе, инициативи на Juniour Achievement като "Най-добра бизнес идея", "Мениджър за един ден" и други. С помощта на такава "трудова терапия" лесно отграничих силните и слабите си страни, нещата, които ме карат да се чувствам пълноценна и на своето място, а именно раждането на нови идеи, работата в екип, решаването на проблеми със стремеж всеки път да надскачам себе си и да влагам по нещо отличително и креативно.

 

Как се вдъхновихте да мислите за предприемачество?

Не възприемам предприемачеството като самоцел. То по-скоро е начин на мислене, който съумяваш да запазиш, развиеш и усъвършенстваш и който се надяваш да е твоята пътеводна звезда към успеха.  На една по-крехка възраст да мислиш по този начин е нещо съвсем естествено, което се случва спонтанно, но пораствайки, да мислиш в тази посока, става все по-трудно, защото знанията, които натрупваш в определена сфера, ти позволяват да мислиш все по-критично и все по-прецизно да преценяваш идеите си. Ако съумееш да запазиш ентусиазма и вярата, че можеш да случваш нещата, а критичното мислене да превърнеш в съществен градивен елемент, всичко това ще работи в твоя полза. Аз продължавам да се уча да прилагам този предприемачески начин на мислене във всички сфери на моя живот. Старая се да откривам нови възможности, да решавам проблемите по нетрадиционен начин, да търся добрите примери, да не се страхувам да рискувам, да идентифицирам недостатъците и да се уча колкото се може по-бързо, за да ги отстранявам своевременно с максимален положителен ефект. Мога смело да кажа, че предприемачеството е призмата, през която съм си избрала да виждам света.

 

Представете накратко идеята, с която участвахте в конкурса Entrepregirl?

Имайки предвид, че най-пряко и цялостно наблюдение имам върху образователната система, като част от нея, то проблемите, които мога да идентифицирам, са в тази област. Идеята, с която участвах, е насочена към суденти във икономически университети в страната и цели да повиши мотивацията на студентите към учебния процес. UniBoard e мобилно приложение – платформа за дигитализирани настолни игри, която има за цел революционизиране на висшето образование. Базира се на корелация между конкретна базова дисциплина, заложена в университетската програма и конкретна настолна игра, която развива умение, приложимо в съответната дисциплина. Предмети като мениджмънт, планиране и прогнозиране, икономика на предприятието са все такива, при които усвояването на умения е по-съществено, отколкото това на конкретни знания, а придобиването им определено не може да се случи по конвенционалния начин. Настолните игри са чудесен начин за заучаване, трениране и развиване точно на такива умения. Някои от игрите като Ticket to ride, Katan са вече дигитализирани, а други като Dixit, Pandemic, 7wonders и други също дават такава възможност. Победителят във всяка една такава игра притежава определен набор от умения, които освен победител в играта, могат да го направят и победител в живота. Като резултатите, които студентът отчита в играта, се прибавят по кредитната система към крайната семестриална оценка на студента като гарант за придобитото умение.

Всеки млад човек, който иска да бъде конкурентоспособен на пазара на труда, в определен момент ще усети нуждата от натрупване на знания в конкретна сфера, а в огромния информационен масив, в който плуваме, ще успее и да си го набави. Важен е въпросът дали той ще осъзнае нуждата от това знание в настоящия момент, а ако е така със сигурност ще иска да го придобие по забавен и ефективен начин чрез приложението UniBoard. Защото да знаеш е въпрос на време, а да играеш - на избор!

 

Какво Ви даде участието в Entrepregirl?

Участието ми в Entrepregirl ми донесе и продължава до им носи огромна, натрупваща се добавена стойност. Възможността да получиш обратна връзка от хора в бизнеса е ясен знак за това дали идеята от просто възможност може да се превърне в реален продукт. Въпросите, които ми бяха зададени от журито и съветите, които получих, насочиха начина ми на мислене в конкретна посока, в която проектът може да се развие. Контактът и възможността за връзка с тях ми дават възможност да възприема един друг модел на поведение и да се уча от начина, по който те подхождат към идеите. Стипендията за обучение в програма аМВА на Бизнес институт е врата към един друг начин на обучение и аз ще се постарая да прекрача нейния праг и да използвам наградата пълноценно.

 

Кое беше най-голямото предизвикателство по време на кандидатстването и участието Ви в конкурса?

Най-голямото предизвикателство беше именно първата стъпка към участие, или това да се осмеля да споделя идеята си, а това именно беше и призивът на Саша Безуханова към всички участнички: „Реши се!“. Защото да застанеш ясно зад идеята си заедно с личностните си качества, винаги изглежда плашещо.

 

Как се запознахте с JA България?

Първият ми досег до програмите на Джуниър Ачийвмънт България беше, когато бях осми клас във връзка с инициативата „Мениджър за един ден 2010“. Тогава имах възможност да прекарам един работен ден в Туристическия информационен център в град Санаднски. По-емблематичен за мен е споменът ми от десети клас, когато бях избрана да участвам в „Иновационен лагер 2012“. Разбирайки казуса, по който трябва да работим, в началото бях доста притеснена, но именно работата в екип помогна за намиране на оптимално решение. Идеята ни не беше от печелившите, но това беше първият ми допир до работата с реален проблем и опит за съвместяване на характери, идеи и амбиции в екипната работа.

 

В кои програми/инициативи на JA България сте участвали и с какво Ви помогнаха те за успешното представяне в конкурса Entrepregirl?

Аз съм дългогодишен участник в програмите на Джуниър Ачийвмънт България. Моят ентусиазъм и предоставената от тях възможност са причината да добия представа за различни сфери от обществения живот. През 2013 г. отново в рамките на инициативата "Мениджър за един ден" бях част от Администрацията на президента Росен Плевнелиев. Благодарение на Джуниър Ачийвмънт България започнах да забелязвам и да се интересувам от успешните примери и идеи. Учейки туризъм в основното си образование, имах възможност бегло да се запозная с някои аспекти на икономиката и фунционирането на един бизнес. Проявявайки интерес към тази област, създадохме учебна компания "For you" АД, с която през 2013 г. на Регионалния панаир на учебните компании в Благоевград спечелихме наградите за „Най-добър щанд“ и „Най-добро презентиране на бизнес идея“. Джуниър Ачийвмънт България са и виновниците за една нова моя професионална мечта, свързана с реализация в областта на Кредитния риск. Участвайки в инициативата "Мениджър за един ден 2015", прекарах един ден в централата на УниКредит Булбанк, което беше причината впоследствие да кандидатствам за летен тримесечен стаж в същата банка, откъдето се роди и новата ми професионална мечта.

 

Как ще дефинирате "предприемачеството" и какви качества трябва да притежава един предприемач според Вас?

“Ако посееш мисъл, ще пожънеш действие; ако посееш действие, ще пожънеш навик; ако посееш навик – ще пожънеш характер; ако посееш характер – ще пожънеш съдба.”

Това е любим мой цитат от книгата на Стивън Кови „Седемте навика на високо ефективните хора“, който за мен най-точно описва действията на един предприемач. Той е не просто ефективен, а проактивен, защото независимо дали внедрява нова идея, или имплементира вече съществуваща, той поема по-голям риск и е по-ориентиран към растеж от всеки мениджър. Защото един предприемач е мислещ, действащ, непрестанно учещ се, притежаваш характер и постоянство, които го правят ковач не само на собствената му съдба, а и на хората, на които ще предложи работни места в своя бизнес.

 

Какво бихте казали на тепърва стартиращите свой бизнес или обмислящи дали тяхната бизнес идея е добра или не?

Не съм сигурна, че мога да дам такъв адекватен съвет относно започването на бизнес, защото аз самата все още не съм поела по този път. Бих им казала това, което съветвам себе си в разумните си дни - да се опитам да проявя търпение, постоянство и наблюдателност. Търпение, за да не се отчайвам от многото неща, които трябва да науча, постоянство, за да развивам идеята и мисленето си с всичко, което правя, и наблюдателност, за да забелязвам правилните неща. А най-добрата услуга, която съм правила за себе си и бих ги посъветвала да направят и те, е да застанат твърдо зад идеята си и ако тя има потенциал, то тя задължително ще привлече съмишленици.

 

Какви са бъдещите Ви планове?

В краткосрочен план ми предстои започване на обучение по програмата аМВА, която е голямо предизвикателсво за мен и е свързано с усилия, които си струва да положа, съчетавайки я с програмата си в университета. На второ място през месец септември ми предстои пътуване до Пфорцхайм, Германия, където по програма Еразъм+ ще се обучавам един семестър, а преди това през лятото предвиждам да започна интензивен курс по немски, за да мога напълно да се възползвам от мобилността си.

В дългосрочен план в професионално отношение имам интерес в сферата на финансите, и по-точно Кредитен риск, защото е свързано с анализаторско, критично и градивно мислене и изисква непрекъсната подготовка, запознаване със спецификата на различни сфери от бизнеса. От друга страна, работа в маркетингова агенция на позиция като медиен планьор е сфера, която ме привлича със съчетанието между анализаторски умения и креативен подход.

Натрупвайки опита, знанията, уменията и контактите, се надявам да не губя предприемаческия си дух и посоката, в която съм се устремила!