JuniorAchievementBulgaria

Снимки

Запознайте се с Нели Тихомирова - „Учител на годината на JA Bulgaria” за 2016

2016-08-23

Запознайте се с Нели Тихомирова - „Учител на годината на JA Bulgaria” за 2016

Как нашата организация се срещна с г-жа Нели Тихомирова? Преди повече от 5 години неин бивш ученик се запознава с JA Bulgaria в университета, разказва за програмите и инициативите, които правим, и искрата на предприемачеството пламва у Нели. Стартирала с една програма, днес г-жа Тихомирова е ръководител на едни от най-успешните предприемачи в МГ „Баба Тонка“ – тези от Учебна компания. Тя е носител на приза „Учител на годината на JA Bulgaria” за 2016 г., както и треньор по програмите на организацията в гимназиален етап. Нейната история звучи така:

 

JA: Здравейте, г-жо Тихомирова! Разкажете ни малко повече за себе си.

Нели: Здравейте! Казвам се Нели Тихомирова и съм старши учител по информатика и ИТ в МГ „Баба Тонка“ – Русе. Висшето си образование завърших в СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Математика и информатика“. Днес се занимавам с много неща, но една от любимите ми извънкласни дейности е да бъда ръководител на два клуба и една група СИП по Предприемачество, работещи по програмите на Джуниър Ачийвмънт България.


JA: По кои програми на JA Bulgaria преподавате?
Нели:
Към днешна дата в училище преподавам в прогимназиален и гимназиален етап. Програмите, които водя на прогимназистите, са „Европа и аз”, „Това е моят бизнес!”, "Икономика на успеха". В гимназиален етап съм ръководител на „Бизнес етика“, „Виртуално предприятие“, „Финансова грамотност“, „Предприятие без граници“,  „Учебен социален бизнес”, „Икономика“ и „Умения за успех“, като отделно от това водя и програма СИП Предприемачество – „Учебна компания”. Или ако трябва да ги сметнем: 11 програми на JA Bulgaria.

 

JA: Разкажете ни как се запознахте с JA Bulgaria?

Нели: Срещата ни за пръв път беше през 2012 г., когатоВихрен Ганев, бивш ученик на МГ „Баба Тонка“ и студент в СУ „Св. Климент Охридски“, обучаващ се по програма „Студентска компания“ (по това време), ме запозна с Вера Петканчин, Директор „Оперативни дейности“, JA Bulgaria. Тя беше мой ментор през първата ми година като обучител по програмите на JA Bulgaria. Посети нашата гимназия, срещна се с учениците, които се обучаваха в клуба по предприемачество. На срещата и Вера Петканчин, и учениците задаваха въпроси, споделяха своите идеи за работа по програмите и ползата им за младите хора да осмислят своите лични умения, интереси и ценности.

 

JA: Как решихте да започнете работа по програмите на фондацията?

Нели: Програмите на „Джуниър Ачийвмънт“ за прогимназиалния курс не бяха прилагани като извънкласна форма на обучение на учениците в МГ „Баба Тонка“ и реших да започна работа по тях.

 

JA: От Вашия опит до сега бихте ли споделили какводават програмите на организацията на Вашите ученици?

Нели: Уменията, които учениците развиват в процеса на работа по програмите, са: как да материализират своята идея за бизнес в реално предприятие, което управляват в рамките на една учебна година, да работят в екип, да развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето, като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса, както и от изучаваната от тях академична област.

 

JA: A в кои инициативи и състезания на JA Bulgaria участват ваши ученици?

Нели: Мои ученици се включват в почти всички инициативи на организацията. Започвайки от националната инициатива „Мениджър за един ден“, минавайки през националното  състезание "Виртуално предприятие", младежки форум „Изгряващи звезди“, националното състезание „Иновационен лагер“, „Финансов лагер“, Световна седмица на предприемачеството и приключвайки в състезанието „Социални иновации“.

 

JA: Интересни ли са програмите за Вашите ученици? Помагат ли им в кариерното развитие и как?

Нели: Интересът към програмите на JA Bulgaria е голям за учениците от 13- до 18-годишна възраст. Да не забравяме, че сме математическа гимназия, в която подобен род програми се считаха доскоро за неуместни. Реших да не губя време и енергия за дебати по темата и се захванах с обучението на учениците от гимназиален етап, а впоследствие и от прогимназиален етап. Така на втората година работих с три клуба по предприемачество и вече трета учебна година обучавам около 80  ученици. Програмите образоват и вдъхновяват младите хора да осмислят своите лични умения, интереси и ценности, да оценят и по-добре да разберат ролята на бизнеса в нашето общество, да ценят свободната инициатива, да се подготвят да навлязат на пазара на труда и да станат част от глобалната икономика.

 

JA: Имате ли обратна връзка от родителите на Вашите ученици? Какво мислят те?

Нели: Родителите считат, че програмите на JA трябва задължително да бъдат изучавани в математическите гимназии като част от ЗП и елементи на СИП/ЗИП, в извънкласните и извънучилищни дейности, с доброволното и ангажирано участие на бизнеса и местната власт. В процеса на  обучение трябва да се привличат и ученици/бивши ученици от МГ „Баба Тонка” („ученик обучава ученик”) и родители с подходящ бизнес или професии, които ще бъдат бизнес-консултанти, модератори на занятия и прояви на „младите предприемачи” и домакини при посещенията им в реалните фирми. 

 

JA: Какво е предизвикателството да преподаваш такива програми?

Нели: Да работиш по програмите на Джуниър Ачийвмънт е предизвикателство и отговорност. В продължение на три години с моите ученици реализирахме множество инициативи с благотворителна цел. През 2015-2016 година чрез различни инициативи и кампании учениците събраха средства за нови офис столове и два климатика за компютърните кабинети в нашата гимназия. Участвахме в ежегодно провежданата Световна седмица по предприемачество. Екипът на учебна компания „SmartCity“проведе 100 открити урока по предприемачество за ученици от 1. до 4. клас от русенски училища, организира „Ден на кариерата за ученици“ и подсигури летни стажове за над 50 ученици от МГ, проведе за първи път в страната „Иновационен лагер за ученици от 5. до 7. клас“ и т.н.

 

JA: Работили ли сте с ментори и как намирате работата с тях?

Нели: Много съм доволна от съдействието и професионализма на менторите при участие на екипите в състезанието „Социални иновации“, както и за подкрепата на целия екип на JA Bulgaria в провеждането на обученията по различните програми, организирането на събития и инициативи като Световната седмица по предприемачество, Мениджър за един ден и др. Не съм усетила така силно подкрепата на ментори по програма „Учебна компания“. Там ми помага без да афишира това единствено Вихрен Ганев.

 

JA: Кой е вашият най-голям успех като преподавател по програмите на JA Bulgaria?

Нели: Тази година директорът разреши да се сформира група по СИП Предприемачество, в която 24 ученици ще се обучават по програмата „Учебна компания“.

Успехът на двете учебни компании – Revinton и SolarPlant в младежки форум „Изгряващи звезди“. Първата спечели второ място в категория „Най-добра учебна компания на България“, а втората спечели първо място в категорията „Агропредприемачество“.

 

JA: Какво бихте казали на тепърва започващите учители?

Нели: Да търсят нови интересни за учениците учебни програми и иновативни методи на обучение, а към това трябва да добавят и безграничната си любов към децата.

 

JA: Ако трябва да опишете Джуниър Ачийвмънт с три думи, кои биха били те?

Нели: Екипност, възможност, вдъхновение.