JuniorAchievementBulgaria

Ели Костадинова

2019-01-30

Ели Костадинова

 

 

Град:

Чипровци

Училище, в което преподавам:

ОУ ”Петър Парчевич”

Етап, в който преподавам:

начален етап

Обучител съм в следните програми:

Изграждане на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование.

Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено обучение (blended learning).

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси.

Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кой съм аз?

Начален учител съм с 35 годишен стаж. Притежавам I ПКС. Специалност изобразително изкуство. Имам специализация по „Организация и управление на образованието”. Обчител по програмите на Джуниър Ачийвмънт България от 2010 г. Участие в международен научен форум „За иновативното обучение” 2014 г., Кюстендил с презентация по програмата „Ние”. Преминала обучение за работа по програмите на ДАБ от 5 до 7 клас. От 2009 г. до 2018 г. участие с открити уроци и семинари в Седмицата по предприемачество. Преподавател по информационни технологии с удостоверение от СУ и Microsoft.  

Какво обичам да правя … ?

Обичам да обучавам ученици, учители и участници в различни курсове; да разработвам проекти по националните програми; да изготвям презентации; да разработвам теми за иновативни методи и проекти в образованието, както и организиране на изследователски програми; да правя предпечат на книги и мн. други.

Какво не обичам да правя … ?

Не мога да разбера в какъв смисъл „не обичам”, но най-не обичам да мия прозорци.

Част съм от мрежата на Джуниър Ачийвмън България, защото … ?

Защото съм учител и като такъв всяко ново нещо е едно предизвикателство, което отваря прозорче към света за учениците. Безкрайно много ми хареса програмата за малките предприемачи и реших, че ще сложа основите на бъдещите предприемачи.

Моят съвет към колегите преподаватели е:

Дерзайте смело бъдещи преподаватели! Не отстъпвайте пред трудностите, водете малките ученици по пътя на предприемачеството, защото това е бъдещето.