JuniorAchievementBulgaria

График

2018-02-02

График

 

 

ГРАФИК

за провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

за 2019 година

 

 

м. ЯНУАРИ

Add to Calendar

 

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование

Дата:

26 – 27.01.2019 г.

Място

Карлово

Линк за регистрация:

https://eu.jotform.com/71563777821970

Срок за регистрация:

до 15.01.2019 г.

 

м. ФЕВРУАРИ

Add to Calendar

 

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование

Дата:

16 – 17.02.2019 г.

Място:

София-град

Дата:

16 – 17.02.2019 г.

Място:

Бургас

Дата:

16 – 17.02.2019 г.

Място:

Плевен

Дата:

16 – 17.02.2019 г.

Място:

Търговище

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/71563760321957

Срок за регистрация:

до 01.02.2019 г.

 

Add to Calendar

 

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап на училищното образование

Дата:

23 – 24.02.2019 г.

Място:

София-град

Дата:

23 – 24.02.2019 г.

Място:

Велико Търново

Дата:

23 – 24.02.2019 г.

Място:

Пазарджик

Дата:

23 – 24.02.2019 г.

Място:

Търговище

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/71564677421966

Срок за регистрация:

до 08.02.2019 г.

 

м. МАРТ

Add to Calendar

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование

Дата:

23 – 24.03.2019 г.

Срок за регистрация: до 10 март

Място:

Бургас

Дата:

6 – 7.04.2019 г.

Срок за регистрация: до 24 март

Място:

Бургас

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/71563760321957

 

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование

Дата:

23 – 24.03.2019 г.

Място:

София-град

Дата:

23 – 24.03.2019 г.

Място:

Враца

Дата:

23 – 24.03.2019 г.

Място:

Габрово

Дата:

23 – 24.03.2019 г.

Място:

Бургас

Линк за регистрация:

https://eu.jotform.com/71563777821970

Срок за регистрация:

до 08.03.2019 г.

 

Тема:

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси

Дата:

30 – 31.03.2019 г.

Място:

Бургас

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/72354324821957

Срок за регистрация:

до 17.03.2019 г.

 

м. АПРИЛ

Add to Calendar

 

Тема:

Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning)

Дата:

13 – 14.04.2019 г.

Краен срок за регистрация

до 31.03.2019 г.

 

Бургас

Дата:

20 – 21.04.2019 г.

Краен срок за регистрация

до 05.04.2019 г.

  София-град

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/72353807321957

 

м. МАЙ

Add to Calendar

Тема:

Презентационни умения

Дата:

11 – 12.05.2019 г.

 

София-град

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/90013763217955

Срок за регистрация:

до 01.05.2019 г.

 

м. ЮНИ

Add to Calendar

 

Тема:

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси

Дата:

8 – 9.06.2019 г.

Място:

София-град

Дата:

8 – 9.06.2019 г.

Място:

Пловдив

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/72354324821957

Срок за регистрация:

до 23.05.2019 г.

 

Add to Calendar

Тема:

Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning)

Дата:

15 – 16.06.2019 г.

Краен срок за регистрация

до 01.06.2019 г.

  Варна

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/72353807321957

 

Add to Calendar

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование

Дата:

15 – 16.06.2019 г.

Място:

Варна

Линк за регистрация:

https://eu.jotform.com/71563777821970

Срок за регистрация:

до 01.06.2019 г.

 

Add to Calendar 

Тема:

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси

Дата:

15 – 16.06.2019 г.

Място:

Варна

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/72354324821957

Срок за регистрация:

до 01.06.2019 г.

 

м. ЮЛИ

Add to Calendar

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование

Дата:

6 – 7.07.2019 г.

Място:

София-град

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/71563760321957

Срок за регистрация:

до 21.06.2019 г.

 

Add to Calendar

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап на училищното образование

Дата:

13 – 14.07.2019 г.

Място:

София-град

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/71564677421966

Срок за регистрация:

до 1.07.2019 г.

 

м. АВГУСТ

Add to Calendar

 

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование

Дата:

30 – 31.08.2019 г.

Място:

София-град

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/71563777821970

Срок за регистрация:

До 15.07.2019 г.

 

м. СЕПТЕМВРИ

Add to Calendar

 

Тема:

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси

Дата:

28 – 29.09.2019 г.

Място:

София-град

Дата:

28 – 29.09.2019 г.

Място:

Пловдив

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/72354324821957

Срок за регистрация:

до 02.09.2019 г.

 

м. ОКТОМВРИ

Add to Calendar

 

Тема:

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование

Дата:

12 – 13.10.2019 г.

Място:

София-град

Линк за регистрация:

https://form.jotform.com/71563777821970

Срок за регистрация:

до 01.10.2019 г.