JuniorAchievementBulgaria

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап

2017-06-09

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап

 

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап на училищното образование

Одобрена със заповед № РД09-1180 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програмата е предназначена за учители в прогимназиален етап, които желаят да усъвършенстват своята теоретична подготовка, методически и практически умения за: преподаване на предприемачеството като самостоятелна дисциплина в рамките на разширената или факултативната подготовка; надграждане на усвоеното в задължителната подготовка по технологии и предприемачество; успешно интегриране на предприемачеството в останалите предмети. В програмата се разглежда същността на предприемаческото образование – учене за, по и чрез предприемачество, и изграждането в резултат от него на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост”. Акцент се поставя върху ползите за ученика, училището, бизнеса, обществото. Разглеждат се съответствията между понятията и очакваните резултатите в образователните програми на Джуниър Ачийвмънт България с учебните програми по „Технологии и предприемачество“ за прогимназиален етап в частта им в темата „Икономика“, както и тяхната съчетаемост. Също така се разглеждат възможностите за включването на програмите в избираемите и факултативните часове с цел по-разширено и задълбочено изграждане на предприемаческите компетентности. Програмата надгражда обучението на учители от прогимназиален етап за формиране и развитие на предприемачески компетентности в прогимназиален етап на училищното образование, стартирала през 2012 г., като го надгражда и разширява с новостите, свързани със ЗПУО и държавните образователни стандарти към него.

 

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация

Форма на обучение: Присъствена

 


Заявка за обучение по програмата 

https://form.jotform.com/71564677421966

 

Данни за лицето за контакт:

Име: Александра Парашкевова

Адрес: ул. "Загоре" 9, София 1124

Телефон: 0877 290844, 029894361

E-mail: aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org