JuniorAchievementBulgaria

Организационна информация

2019-11-27

Организационна информация

 

Подаване на заявки за участие в обучение

 

За да участвате в обученията за квалификация на педагогическите специалисти, организирани от Джуниър Ачийвмънт България, е необходимо да попълните електронен формуляр за регистрация (заявка).

 

Чрез електронния формуляр за регистрация, можете да подадете един от 3 вида заявки за регистрация:

  •        Индивидуална– подава се, когато ще участвате в обучението самостоятелно;
  •        Групова – подава се, когато ще участвате в обучението с няколко свои колеги от същото училище;
  •        Отделно обучение за едно училище– подава се, когато обучението се организира специално за преподаватели от вашето училище.

 

За всяка от обучителните програми се попълва отделена регистрационна форма, която съдържа в наименованието си темата на съответното обучение. След като изберете темата на обучение, в което желаете да участвате (индивидуално, групово или цялото училище), използвайте линковете по-долу, за да подадете своята заявка.

 

 

След попълване на формуляра системата ще изпрати автоматично потвърждение, че вашата заявка е подадена успешно. Екипът на Джуниър Ачийвмънт България ще се свърже с вас допълнително, за да потвърди, че обучението ще се състои на планираната дата, за което е необходимо да се сформира група от най-малко 15 обучаеми. Мястото на обучението се прецизира от екипа на Джуниър Ачийвмънт България след обработване на заявките за всяко от планираните обучения. Всички регистрирани участници ще получат уточняваща информация по имейл, след изтичане на срока за регистрация за вече обявени дати на обучения, съгласно графика за провеждането им.

  

Такси за участие

 

Таксата за индивидуално участие в обучение е 120 лв. с ДДС. Тя включва разходи за провеждане на обучението, печатни и електронни материали за всеки участник, учебни материали за цялата група. Таксата не включва пътни разходи, разходи за нощувка и разходи за храна. Участници от страната, които ще се включат в обучения, провеждани в гр. София, следва самостоятелно да организират както настаняването и транспорта си до и от мястото на провеждане на обучението.

 

Таксата се заплаща след сформиране на група от най-малко 15 души за съответното обучение. Екипът на Джуниър Ачийвмънт България потвърждава изрично (чрез имейл до всички преподаватели, които са подали заявка за участие) организационната информация за провеждане на обучението, вкл. дата, място и срок за заплащане на таксата. Таксите се заплащат по банков път до 3 дни след датата на обучението на следната банкова сметка:

Джуниър Ачийвмънт България
Банка ДСК София 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG14STSA93000017677215

 

Фактурите за заплатена такса се изпращат на имейл адреса на училището.

 

Преференциални условия за групови заявки и заявки за обучение на по-голям брой учители от едно училище.

 

 ceni