JuniorAchievementBulgaria

Стефка Маноилова

2019-01-28

Стефка Маноилова

 

 

Град:

София

Училище, в което преподавам:

137 Средно училище „Ангел Кънчев“

Етап, в който преподавам:

Гимназиален етап

Обучител съм в следните програми:

Изграждане на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование.

 

Кой съм аз?

По професия съм икономист. От доста години работя като учител , преподавам икономически дисциплини и предприемачество в гимназиален етап, както и в колеж по мениджмънт. Заместник –директор съм по административно – стопанска дейност на училището.

Какво обичам да правя … ?

В работата си като учител обичам да водя занятия, в които активно се включват учениците и ги предизвикват да мислят и работят творчески.

Какво не обичам да правя … ?

Не обичам да провеждам стандартни уроци, да създавам прекомерна дистанция между учител и ученици.

Част съм от мрежата на Джуниър Ачийвмън България, защото … ?

Джуниър Ачийвмънт ми даде нови възможности за професионално развитие и квалификация в съвременни и иновативни области, както и свободата да работя с учениците по практически програми по различен от стандартния урок  начин.

Моят съвет към колегите преподаватели е:

Бъдете позитивни. Вярвайте в това, което правите, за да спечелите доверието на учениците. Показвайте им пътя и ги водете по него, но не им го натрапвайте.