JuniorAchievementBulgaria

Валя Кунева

2019-02-01

Валя Кунева

 

 

Град:

Враца

Училище, в което преподавам:

Средно училище „Васил Кънчов“

Етап, в който преподавам:

Прогимназиален и гимназиален етап

Обучител съм в следните програми:

 

(Отбележете, по кои от програмите сте сертифициран да водите обучения)

Изграждане на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование

Изграждане на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап на училищното образование

Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено обучение (blended learning)

Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning)

Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Презентационни умения

Кой съм аз?

Старши учител  по информационни технологии,  информатика, работа с компютри в предприятието и компютърен машинопис на ученици 5-12 клас в Средно училище „Васил Кънчов“ - Враца. Завършила съм Техническия университет в град София и съм инженер по електроника и автоматика и магистър по информационни технологии. От 19 години работя като учител, от 11 години съм част от мрежата на Джуниър Ачийвмънт България.  

Какво обичам да правя … ?

Обичам професията си, работата с децата ме зарежда с оптимизъм. Обичам честните и открити взаимоотношения между хората. Обичам да чета и да общувам с хора, които ме обогатяват духовно. Винаги намирам време за обучение и самоусъвършенстване.

Какво не обичам да правя … ?

Не обичам да губя от времето си в бездействие, активен човек съм.  

Част съм от мрежата на Джуниър Ачийвмън България, защото … ?

Част съм от мрежата на Джуниър Ачийвмън България, защото ми дава възможност за прилагане на иновативен подход в образователния процес:

-          Стимулира индивидуалната и групова работа в учебните часове;

-          Мотивира отношение на учениците към образователния процес и включването им в различни инициативи;

-          Предполага постигане на по-високи образователни резултати;

-          Осигурява връзка с организации, бизнес структури, ментори и доброволци, споделящи своите знания и практичеки опит в реалния бизнес;

-          Провокира социална активност;

-          Осигурява връзка между теория и практика;

-          Разширява културния хоризонт на младите хора и др.

Моят съвет към колегите преподаватели е:

Да се запознаят с методиката на ДАБ, да поддържат връзка с учителите-обучители и да мотивират учениците за активно отношение към програмите и участие в инициативите. Да включват иновативни подходи в образователния процес и да провокират активност, креативност и предприемаческо мислене.