Bulgaria
JA

Блог

YouNG Goes Further
YouNG Goes Further

През октомври 2018 година, Джуниър Ачийвмънт България стартира проект “YouNG Goes Further“ (2018-1-UK01-KA202-048127), съфинансиран от програма Еразъм+ и координиран от NGi Limited (Великобритания). Проектът се осъществява от 5 организации в 5 страни: Малта, Словакия, Обединеното Кралство, България и Полша и е с продължителност 30 месеца.

В основата на проекта стои доклад „Липсващият предприемач 2017 – Политики за включващо предпремачество”, според който само 4.1% от 30.6 милиона самонаети лица в рамките на ЕС са млади хора. Това представлява значителен процент непредставени млади хора в рамките на параза на самонаетите лица. От друга страна план за действие Предприемачество 2020 поставя акцент върху обучение за подкрепа на разтежа в бизнеса и призовава за действия за насърчаване на предприемаческата култура за изграждане на новото поколение предприемачи.

В съответствие с предствените приоритети на европейско ниво и с мисията и целите на Джуниър Ачийвмънт, проектът цели:

  1. Да промотира обучението по предприемачество сред младите хора;
  2. Да позволи на учениците да създадат собствен бизнес и да придобият предприемачески умения и компетенции, със фокус върху меките умения;
  3. Да разработи учебно съдържание, като целта е да се промотира ученето чрез опит във всичките му варианти.

Партньорските организации в проекта ще разработят учебен модел и съдържание, с активности за внедряване на предприемачеството в предмети като математика, български език, изкуство, технологии и др., а метода на преподаване ще бъде с фокус върху учене чрез правене и учене чрез преживяване, което е в основата на обучението по предприемачество.

Основни акценти в проекта са:

* Подпомагане развитието на ключови умения и компетенции у младите хора, чрез насърчаване, обучване и трупане на опит и стартиране на собствен бизнес.

* Да се разработи модел с обучителни методи и техники за ученици и младежи, които са със специални образователни потребности;

* Да се свърже бизнеса / бизнес доброволци с ученици, като техни ментори;

Проектът ще предложи дългосрочно решение на едно от ключовите европейски предизвикателства в следващите десетилетия, свързан с необходимите работни умения на младежите, както и несъответсвието между търсените умения от страна на работодателите и предлаганите от младите хора.

Ще споделим готовите материали с разработено учебно съдържание по отделните модули в проекта (общо 6). Материалите са разбработени от всеки от партньорите - ZSL (Полша), Pedal (Словакия), NGi (Англия), MCAST (Малта) и JA Bulgaria.

  • Учебно съдържание по модул 1 (IO1)
  • Учебно съдържание по модул 2 (IO2)
  • Учебно съдържание по модул 3 (IO3)
  • Учебно съдържание по модул 4 (IO4)
  • Учебно съдържание по модул 5 (IO5)
  • Учебно съдържание по модул 6 (IO6)

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност