JuniorAchievementBulgaria
header_pic

"Виртуално предприятие"

“Виртуално предприятие” е онлайн състезание, в което младежи на възраст между 15 и 19 години тестват бизнес уменията си. Те имат за задача да пласират иновативен продукт - Хологенератор – устройство, способно да възпроизвежда изображения под формата на холограми, на пазара и да реализират възможно най-висока печалба. Състезанието се организира на национално, европейско и световно ниво. В България „Вируално предприятие” е включено в официалния календар на Министерството на образованието, младежта и науката за олимпиади и национални състезания. В Eвропа тази инициатива е позната под името Virtual Business Challenge (VBC), а на световно ниво – HP Global Business Challenge. В рамките на няколко месеца виртуалните фирми стартират своя бизнес при равни условия и вземат решения за пет основни показателя на произвеждания продукт: цена, производство, маркетинг, капиталови инвестиции и НИРД. Решенията им трябва да са съобразени с реалната пазарна конюнктура и макроикономическата политика. Крайното класиране се осъществява чрез т.нар ...

прочети >>