JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Водещи български еко организации и иновативни еко компании се включват като партньори на проекта

Важна част от философията на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е партньорският подход и обединяването на максимален брой заинтересовани страни в процеса на обучението по зелено предприемачество. Обмяната на опит и идеи, която произтича от подобни взаимодействия, е гаранция за по-ефективни резултати от обучението, по-висока мотивация за всички страни и по-обещаващи и иновативни идеи за зелени продукти и услуги, които ще бъдат генерирани на фазата на работата на трансграничните екипи, обединяващи младежи от България и Норвегия. Подходът ни предвижда разгръщане на партньорства с екологични организации, зелени предприемачи и стартъпи, утвърдени зелени компании с бизнес модел, в чиято сърцевина стои генерирането на положителен ефект за околната среда, както и държавни и/или общински институции, които демонстрират ангажираност към тази кауза. Формите, под които дадена организация може да се включи като партньор на проекта, са няколко: Посещения в училищата, участници в проекта, среща с учениците по време на часовете и запознаване с дейността ...

прочети >>

2020-01-10

Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по ...

Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 ...

прочети >>

2019-12-06

Включете Вашето училище в зелената предприемаческа вълна! ...

  Включете Вашето училище в зелената предприемаческа вълна! Преди 8 години, когато в JA направихме ...

прочети >>

2019-12-02

Зелено сътрудничество отвъд граници ...

  Име на проекта: Зелено сътрудничество отвъд граници Финансираща институция: Финансов механизъм на ЕИП чрез ...

прочети >>