JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Има ли промяна в нагласите на учениците след изучаване на курса по зелено предприемачество?

  В началото и в края на преподаването през втория учебен срок на миналата учебна година разпространихме анкета до учениците, която цели да разбере дали има промяна в техните нагласи по отношение на проблемите на околната среда и зеленото предприемачество. Анкетата беше попълнена от близо 200 ученици в началото и от близо 120 ученици в края на втория срок. Изключително удовлетворяващо е да се види, че има сериозно увеличение на познанията за причините и последствията от промените в климата (близо 10 процента), кръговата икономика (20%), целите на устойчивото развитие и Парижкото споразумение за климата (15%), концепцията на предприемачеството (близо 20%). Също така нараства осъзнаването на сериозността на промените в климата, които в края на втория срок определено биват разпознати като най-сериозния екологичен проблем в момента. С над 15% се увеличава решимостта на младежите да живеят устойчиво и да намалят екологичния си отпечатък. Увеличава се и разбирането за важната роля на ...

прочети >>

2020-12-18

Актуални новини от есенен сезон на „Зелено сътрудничество отвъд граници“ ...

  Периодът от октомври до декември може и да се слави като по-меланхоличен от останалите ...

прочети >>

2020-08-31

Зеленото предприемачество се утвърждава като значима тема в учебните планове ...

  Щастливи сме да съобщим, че проектът „Зелено сътрудничество отвъд граници“ вече се разширява ...

прочети >>

2020-07-23

Ученически екипни идеи за устойчив бизнес ще адресират промените в ...

  Проектът „Зелено сътрудничество отвъд граници“ навлиза във втората си година, в която ключовата ...

прочети >>

2020-05-27

Втора пролетна порция зелени уебинари за ученици и учители ...

  На 14 април Стоян Михов и Росица Русева от WWF Bulgaria проведоха уебинар за ...

прочети >>

2020-04-15

Първи стъпки в обучението по зелено предприемачество в онлайн формат ...

  Коронавирусът COVID-19 и обявеното извънредно положение в България ни завариха в процес на стартирало ...

прочети >>

2020-03-02

Кои са училищата-новатори, приели предизвикателството на зеленото предприемачество? ...

  Общо 20 училища от България и 3 училища от Норвегия се впускат с голямо ...

прочети >>