JuniorAchievementBulgaria

Партньори

Your Ideas Matter

Your Ideas Matter  sa екип от професионалисти с дългогодишен опит в сектор "Образование" и по-специално международни и национални образователни програми и проекти. Нашите познания са както от страната на финансиращите институции, така и като координатори и външни оценители на проекти.    ...

прочети >>

2015-07-22

БАИТ - Българската асоциация по информационни технологии ...

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата ...

прочети >>