JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

JA Bulgaria в подкрепа на Иновативните училища

  Поради засиления интерес към възможността до 31 януари 2021 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища да подадат проекти за кандидатстване за иновативно училище чрез партньорство с JA Bulgaria, екипът ни реши да събере и систематизира информацията за образователните програми на организацията. Настоящата информационна страница има за цел да помогне за по-лесно идентифициране на иновативните елементи (в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание в и/или 10% от учебните планове и програми на образователен етап), с които училището може да кандидатства за иновативно. За Ваше улеснение, споделяме с вас официалния сайт на иновативните училища - https://www.ischools.bg/, където ще намерите подробна информация за кандидатстване, начин и насоки за разширяване на обхвата на иновации, електронен формуляр за кандидатстване, често задавани въпроси. Портфолиото от образователни продукти и услуги на JA Bulgaria включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за ...

прочети >>

2018-02-20

Това е моят бизнес! ...

  Програмата развива предприемаческите умения на учениците, като ги насърчава да мислят критично и да ...

прочети >>

2018-02-20

Икономика на успеха ...

  Програмата предоставя практическа информация относно личните финанси и важността от идентифициране на образователните и ...

прочети >>

2018-02-16

Ние ...

  Програмата разглежда индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители. Чрез кратки ...

прочети >>

2018-02-16

Нашето семейство ...

  Програмата представя ролята на семействата в местната икономика и обяснява как членовете  на семейството ...

прочети >>

2018-02-16

Нашият град ...

  Програмата запознава с различните видове бизнес и многообразието от работни места в един град ...

прочети >>

2018-02-16

Нашата общност ...

  Програмата представя разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и как хората допринасят ...

прочети >>