JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Програми за гимназиален етап

  Програмите за гимназиалните етапи помагат на учениците да изградят знания, умения и нагласи, необходими за създаване и управление на собствен бизнес. Учениците придобиват познания за основни понятия в бизнеса и икономиката, изследват своите интереси и възможности за бъдеща кариера и изграждат практически умения за управление на личните финанси. В процеса на обучение младите хора развиват качества, необходими на предприемача: умения за вземане на решения, лидерски качества, умения за общуване, водене на преговори, организиране и управление на времето и др., като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса. Съдържанието и целите на програмите кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за 8. и 9. клас в темите „Професия и кариера“, „Пазарна икономика, „Предприемачески процес“, „Предприемаческа инициатива“ и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване. Възможните форми за включване на програмите в учебния процес ...

прочети >>

2021-09-23

Лични финанси ...

  Програмата се фокусира върху печеленето, разумното харчете, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното ...

прочети >>

2021-09-28

Практични финанси ...

  Учебната програма е пряко обвързана с обучението по технологии и предприемачество в VІІІ и ...

прочети >>

2021-10-20

Учебна компания ...

  За програма “Учебна компания”   Програма „Учебна компания” е базирана на най-старата ...

прочети >>

2021-09-29

Зелено предприемачество (GREENT) ...

  Учебният курс по зелено предприемачество е разработен в рамките на проект GREENT на Джуниър ...

прочети >>

2014-09-16

Икономика ...

  Програма "Икономика" на Джуниър Ачийвмънт е курс за един учебен срок или за цяла ...

прочети >>

2014-09-16

Бизнес етика ...

  Това е интердисциплинарна програма, която възпитава умения за вземане на етични решения. Учениците се ...

прочети >>