JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Програми за гимназиален етап

  Програмите за гимназиалните етапи помагат на учениците да изградят знания, умения и нагласи, необходими за създаване и управление на собствен бизнес. Учениците придобиват познания за основни понятия в бизнеса и икономиката, изследват своите интереси и възможности за бъдеща кариера и изграждат практически умения за управление на личните финанси. В процеса на обучение младите хора развиват качества, необходими на предприемача: умения за вземане на решения, лидерски качества, умения за общуване, водене на преговори, организиране и управление на времето и др., като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса. Съдържанието и целите на програмите кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за 8. и 9. клас в темите „Професия и кариера“, „Пазарна икономика, „Предприемачески процес“, „Предприемаческа инициатива“ и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване. Възможните форми за включване на програмите в учебния процес ...

прочети >>

2014-09-16

Умения за успех ...

  Програмата е насочена към кариерния избор и подготовката за професионален живот. Учениците се научават ...

прочети >>