JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Програми за начален етап/подготвителна група

  Програмите за начален етап показват на учениците връзката и значението на образованието с бъдещата им трудова дейност. Този подход помага на учениците да разберат света на икономиката и ги подготвя за по-нататъшното им образование. Чрез разнообразните практически дейности учениците разбират по-добре връзката между това, което изучават в училище и успешното си бъдещо участие в стопанския живот. Възможните форми за включване на програмите в учебния процес са в избираемите или факултативните часове в раздел Б и В съгласно Наредба №4 за учебния план (или задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка); като извънкласни дейности, клубни форми и работа по проекти и др. Програмите за начален етап са „Ние“, „Нашето семейство“, „Нашата общност“ и „Нашият град“. „Ние“ и „Нашето семейство“, както и елементи от останалите програми се използват успешно и в детските градини. Най-новата програма с акцент върху финансовата грамотност – „Много повече от пари“, може да ...

прочети >>

2018-02-16

Ние ...

  Програмата разглежда индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители. Чрез кратки ...

прочети >>

2018-02-16

Нашето семейство ...

  Програмата представя ролята на семействата в местната икономика и обяснява как членовете  на семейството ...

прочети >>

2018-02-16

Нашият град ...

  Програмата запознава с различните видове бизнес и многообразието от работни места в един град ...

прочети >>

2018-02-16

Нашата общност ...

  Програмата представя разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и как хората допринасят ...

прочети >>